Prelegenci

A B C D F G J K L Ł M N O P R S T U W Z
Bartosz Karaszewski

Prof. Bartosz Karaszewski

kierownik, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski – kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik i ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Lider zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. udarów mózgu w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych (Główny Ekspert Medyczny ds. Udaru) – w jego ramach projekt usprawnienia systemu leczenia tej choroby w Polsce. Twórca i lider największego polskiego projektu badawczego w obszarze medycyny udaru mózgu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych – STRoke On AntiCoagulants for Thrombolysis (STROACT).

Badania naukowe z udziałem pacjentów (kliniczne) oraz z zastosowaniem modeli doświadczalnych chorób i molekularnych technik laboratoryjnych. Liczne doświadczenia w pracy naukowo-klinicznej w czołowych ośrodkach zagranicznych. Pierwszy i/lub główny autor szeregu prac z dziedziny nauk o układzie nerwowym opublikowanych w najwyżej notowanych czasopismach z tego zakresu, m.in. Annals of Neurology, Brain, Neurology, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Trends in Cognitive Sciences.

Bartosz Karaszewski jest laureatem licznych nagród - wyróżnień, w tym m.in. zwycięzcą obu polskich prestiżowych nagród dla lekarzy: młodego pokolenia - Supertalent w Medycynie i dla liderów medycyny - Złoty Skalpel. Nadto m.in. nagroda Prezesa Rady Ministrów i nagroda Ministra Zdrowia za habilitację, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagroda – stypendium Tygodnika Polityka, nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk „za najwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce”, nagroda Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Laureat mnogich konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium International Brain Research Organization. W przeszłości pierwszy przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, jeden z trzech pierwszych polskich członków Global Young Academy, twórca i pierwszy lider sekcji Global Health tej organizacji. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski pod patronatem Prezydenta RP.

Bierze udział w sesjach:

 • Nowoczesne leczenie udaru mózgu – wymiar medyczny i społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Nowoczesne leczenie udaru mózgu – wymiar medyczny i społeczny

  • Udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce
  • Leczenie udaru mózgu w Polsce – organizacja, finansowanie, dostępność
  • Program leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną – postulowane modyfikacje
  • Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów z udarem mózgu w Polsce

  Nowoczesne leczenie udaru mózgu – wymiar medyczny i społeczny

  • Małgorzata Gałązka-Sobotka - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Bartosz Karaszewski - kierownik, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  • Anetta Lasek-Bal - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Agata Pustułka - rzecznik prasowy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Konrad Rejdak - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Jarosław Sławek - kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Agnieszka Słowik - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie