II Kongres Wyzwań Zdrowotnych - znacznie więcej niż medycyna

Rozpoczęło się odliczanie przed II Kongresem Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, 9-11 marca 2017 r.). Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu zaplanowano 60 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział weźmie 250 prelegentów i ok. 3 tys. gości. Ostatni z kongresowych dni to otwarty Śląski Dzień Zdrowia dla mieszkańców regionu.

W poniedziałek (16 stycznia) miało miejsce posiedzenie Rady Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, podczas którego wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny wraz z organizatorami omawiali ostateczny kształt programu Kongresu. Z informacjami dotyczącymi programu Kongresu zapoznali się też dziennikarze.

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych organizowany pod hasłem „znacznie więcej niż medycyna“ odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Miejsce wielodyscyplinarnych debat
- Kongres Wyzwań Zdrowotnych przygotowujemy, już po raz drugi, z myślą o wszystkich środowiskach, których aktywność przyczynia się do poprawy stanu zdrowa społeczeństwa - nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale też w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych oraz całej gospodarki - mówił podczas konferencji prasowej Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydawca m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie miejscem wielu interdyscyplinarnych debat, między innymi z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, polityków, menedżerów zarządzających placówkami medycznymi, pacjentów, prawników, ekspertów rynku medycznego, dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia.

Jak podkreślił Wojciech Kuśpik, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, to - jak można sądzić - największe spotkanie w Polsce, podczas którego odbywa się tak szeroka, wielosektorowa i interdyscyplinarna debata dotycząca zdrowia.

Jednym z ważniejszych celów Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest budowanie szerokiego porozumienia umożliwiającego skuteczne podjęcie zawartych w nazwie wydarzenia wyzwań zdrowotnych XXI wieku - wynikających zarówno z epidemiologii poszczególnych chorób, jak i m.in.: demografii, ekonomii, uwarunkowań finansowych, politycznych oraz społecznych.

Specjaliści proponują i zapraszają
Podczas konferencji prasowej wybitni specjaliści zaangażowani w prace Rady Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych i tworzenie jego programu zapraszali na wybrane sesje.

Prof. Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczący w pracach Rady Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, zwrócił uwagę na tematykę sesji dotyczącej wpływu zanieczyszczenia powietrza na powstawanie chorób układu krążenia.

- Badanie przeprowadzone na bardzo dużej populacji kilkuset tysięcy pacjentów kardiologicznych pokazało, że incydenty sercowo-naczyniowe korelują z poziomem zanieczyszczenia powietrza. Udokumentowaliśmy jego związek z napadami migotania przedsionków, można też dostrzec trendy zwiększonej zapadalności na zawały serca i udary mózgu - przekazywał intrygujące informacje profesor.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zasiadający w Radzie Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zapraszał na sesję poświęconą etyce lekarskiej. - Dobry lekarz, to dobry człowiek - mówił, przywołując cytat znanego pioniera polskiej medycyny doktora Władysława Biegańskiego, dodając, że dzisiaj lekarze kierują się w swoich działaniach Kodeksem Etyki Lekarskiej. Ów kodeks może być - co paradoksalne - stawiany w opozycji do prawa, stąd potrzeba dyskusji.

- Lekarz staje przed wyborem: czy przestrzegać Kodeksu Etyki Lekarskiej i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości za nieprzestrzeganie polskiego prawa, czy odwrotnie - przestrzegać prawa, ale wówczas będąc narażonym na pełną odpowiedzialność etyczną w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Tego typu dylematy pojawiają się choćby w przypadku przestrzegania tajemnicy lekarskiej - tłumaczył prezes Hamankiewicz.

Nowości drugiej edycji HCC
- Na obszerny program II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składa się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna; finanse i zarządzanie; terapie; nowe technologie; edukacja. Nowością będzie cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - informował Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia.

Nową propozycją są też sesje dotyczące medycyny pola walki. - W tych sesjach wezmą udział m.in. wykładowcy mający bogate doświadczenia zdobyte podczas misji zagranicznych. Będziemy rozmawiać o tym, jak można usprawnić działania naszych służb ratunkowych w dobie aktualnych zagrożeń - podał wcześniej członek Rady Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W czasie Kongresu rozstrzygnięty zostanie i zakończony galą plebiscyt, podczas której zostaną uhonorowani przedstawiciele szeroko rozumianej medycyny ratunkowej, m.in. lekarze ratujący życie polskich żołnierzy, ratownicy niosący pomoc w górach. Gospodarzem gali będzie Wojskowy Instytut Medyczny.

- Zaplanowaliśmy też sesje, których tematyka bardzo rzadko gości na kongresach medycznych, np. dotyczące pacjentów niepełnosprawnych w gabinecie lekarskim - przekazał Wojciech Kuta.

- Już teraz zapraszam na sesję poświęconą problemom dotyczącym niepełnosprawnych kobiet, przede wszystkim ich zdrowia ginekologicznego i reprodukcyjnego. To ważne, za mało o tym mówimy - podkreślała prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog i seksuolog, prorektor ds. rozwoju i promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestnicząca w pracach Rady Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Profesor mówiąc o edukacyjnej ścieżce programu Kongresu zwracała też uwagę na debatę poświęconą transkulturowości w medycynie. - Czy nasi lekarze są odpowiednio przygotowani do pracy z pacjentami różnych wyznań, kultur i narodowości? To naprawdę ważne zagadnienie w dobie otwartych granic i migracji - mówiła.

O zdrowiu z pacjentami
Dr Jacek Kozakiewicz, prezes ORL w Katowicach zapraszał na sesję poświęconą dbałości o własne zdrowie. Jak tłumaczył, jednym z elementów tej dbałości jest przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących terapii.

- Tymczasem obserwujemy zjawisko sygnalizowane przez aptekarzy, że pacjenci zamiast leków przepisanych przez lekarzy wykupują suplementy diety z mylnym przekonaniem, że kupili nawet lepszy specyfik od tego przepisanego na recepcie. Chcemy propagować opracowany przez śląskie izby - lekarską i aptekarską - dekalog racjonalnego wyboru wśród leków i suplementów kupowanych w aptece - powiedział dr Kozakiewicz.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych towarzyszyć będą dodatkowe imprezy - jedna z nich to Śląski Dzień Zdrowia. 11 marca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach mieszkańcy górnośląskiej aglomeracji będą mieli okazję do bezpośrednich rozmów z wybitnymi lekarzami różnych specjalności, wysłuchania ich wykładów, skorzystania z licznych badań i konsultacji.

- Poprosiłam prawie wszystkich profesorów, z którymi współpracuję, by wyszli z domów i tego dnia poświęcili swój czas edukacji pacjentów, bo to właśnie dla pacjentów ma być bardzo sympatyczny dzień - mówiła prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, zapowiadając Śląski Dzień Zdrowia.

Podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zaplanowano 60 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział weźmie 250 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

- Sukces pierwszej edycji Kongresu dowiódł, jak bardzo ważna i potrzebna jest szeroka, międzysektorowa dyskusja o zdrowiu. Kontynuujemy więc tę debatę. Już teraz zapraszam na II Kongres Wyzwań Zdrowotnych do Katowic - podsumował poniedziałkową konferencję prasową Wojciech Kuśpik.

***

Pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbyła się w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie zgromadziło ponad 2 tys. osób - przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się ponad 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

W ocenie uczestników oraz obserwatorów Kongresu, jego pierwsza edycja stała się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

Więcej o Kongresie: www.hccongress.pl


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie