II Kongres Wyzwań Zdrowotnych: dokąd zmierza POZ

Jedna z sesji podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca 2017 r.) dotyczyć będzie podstawowej opieki zdrowotnej.

1 lutego br. upłynął termin konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Uwag do projektu jest wiele. Wydawane są kolejne opinie i stanowiska dotyczące tego dokumentu. Świadczy to o znaczeniu POZ dla systemu, ale też o konieczności dalszych prac nad tym dokumentem.

Przypomnijmy, że główne cele projektowanej ustawy to. m.in. zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia; poprawa organizacji i funkcjonowania POZ; zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ z innymi elementami systemu; zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej; stworzenie mechanizmu finansowego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń; efektywna praca tzw. zespołu POZ ( jego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ).

Główne zastrzeżenie ze strony opiniujących to ogólnikowość projektu ustawy o POZ. Resort zdrowia zapewnia jednak, że uszczegółowienie ma zostać zawarte rozporządzeniach.

Sesja „Podstawowa opieka zdrowotna” w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się 10 marca br. w godz. 9.30-11.00. Program panelu:
• POZ - kiedy naprawdę stanie się w Polsce strażnikiem systemu?
• Poprawa jakości opieki w praktyce lekarza rodzinnego - jak to zrobić
• Organizacja i finansowanie - strategia i ustawa o POZ
• Informatyzacja POZ a wprowadzenie skoordynowanego leczenia otwartego - nowe technologie w służbie medycyny


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie