Zakres tematyczny

Zakres tematyczny VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 3-4 marca 2022 r.)

Pobierz zakres tematyczny

 

 1. Debata inauguracyjna. Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa
  • Zarządzanie ochroną zdrowia w Polsce - co wynika ze strategicznych dokumentów
  • Jak zwiększać dostępność świadczeń opieki zdrowotnej
  • Efektywna opieka nad pacjentami, czyli jaka?
  • Kadry w ochronie zdrowia - jaką mamy strategię?
  • Demografia a polityka zdrowotna, społeczna i gospodarcza - system wyzwań połączonych, konieczność działań międzyresortowych
  • Zdrowie publiczne w Polsce - od profilaktyki, edukacji, po budowanie zaufania do współczesnej medycyny
  • Kosztowa efektywność w polskiej ochronie zdrowia - wydajemy coraz więcej, żyjemy coraz krócej
 2. Zabija nas nie tylko COVID-19
  • Pandemiczny dług zdrowotny w wybranych dziedzinach (onkologia, kardiologia, neurologia) - jak go zniwelować?
  • Zmieniająca się w czasie pandemii epidemiologia chorób cywilizacyjnych
  • Nadmiarowa liczba zgonów w czasie pandemii - Polska na tle Europy
  • Opieka szpitalna, specjalistyka i POZ w dobie pandemii
  • Potrzebna jest sieć poradni pocovidowych?
  • Czy zamknięcie oddziału oznacza, że pacjenci zostają poza systemem?
  • Następstwa COVID-19 - wybrane aspekty i najnowsze dane
 3. Szpitalnictwo w czasach rewolucji
  • Przyszłość polskich szpitali w kontekście dwóch dokumentów:
   • Projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
   • Projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
  • Planowane zadania Agencji Rozwoju Szpitali i cele kategoryzacji placówek
  • Czy przewidywane mechanizmy restrukturyzacyjne poprawią rentowność szpitali i ich stabilność finansową?
  • Dyskusja o kryteriach oceny jakości funkcjonowania szpitali
 4. Zrządzanie szpitalami - katalog wyzwań
  • Kadry i płace w szpitalach
  • Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową szpitali
  • Wyceny świadczeń a wzrost wynagrodzeń i kosztów funkcjonowania szpitali (m.in. energii elektrycznej i gazu)
  • Zakupy wspólne, outsourcing, inwestycje
  • Jak modernizować, projektować i budować szpitale z uwzględnieniem nowych zagrożeń epidemicznych?
  • Czy polskie szpitale są przystosowane do wymagań związanych z obecnością czynnika zakaźnego - śluzy, drogi komunikacyjne/windy "brudne i czyste"
 5. Model opieki zdrowotnej w powiecie
  • Rola szpitala powiatowego w regionalnej polityce zdrowotnej - dziś i jutro
  • Szpitale powiatowe w planowanej reformie całego szpitalnictwa
  • Czy w Polsce jest za dużo szpitali powiatowych?
  • Powiaty w systemie zdrowia publicznego
 6. Kształcenie kadr w ochronie zdrowia - wybrane zagadnienia
  • Kadry administracyjne szpitali - nie tylko MBA
  • Korpus menedżerski - planowane kryteria i zasady kwalifikowania do tego korpusu
  • Kształcenie subspecjalistyczne i kursy doskonalące dla lekarzy
  • Zasady kształcenia pielęgniarek (w tym pielęgniarek środowiskowych)
  • Koordynator medyczny - nowy zawód konieczny dla systemu
 7. Polityka lekowa - jak zapewnić dostęp do innowacji?
  • Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej - które punkty wymagają dobrych konsultacji?
  • Bariery w finansowaniu innowacyjnych technologii. Co z ustawą o badaniach klinicznych?
  • Fundusz Medyczny - jak wykorzystać niewykorzystane środki?
  • Rozwiązania wspierające leczenie oparte na jakości
 8. Przemysł farmaceutyczny w Polsce
  • Aktywność inwestycyjna i produkcyjna firm farmaceutycznych w Polsce - mamy system bodźców czy hamulców?
  • ABM jako akcelerator rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce
  • Jak zapewnić gotowość kraju na kryzysy zdrowotne?
  • Znaczenie instytucji Partnera Bezpieczeństwa Lekowego
  • Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR) - skończyło się na dyskusjach?
 9. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce
  • Dotychczasowe efekty i kluczowe wnioski z prac zespołu do spraw zmian w POZ przy Ministrze Zdrowia
  • Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej - dyskusja o stawkach i zasadach
  • Najważniejsze wnioski z pilotażu programu POZ Plus
  • Koordynacja opieki nad pacjentem w POZ po 1 października 2021 r. - na jakim etapie jesteśmy?
 10. Polityka żywieniowa - bardzo jej potrzebujemy
  • Otyłość i nadwaga wśród dzieci dzieci i dorosłych - problem zdrowotny i społeczny
  • Konieczność koordynacji w polskiej polityce żywieniowej
  • Edukacja żywieniowa - mnogość programów - efekty, wnioski?
  • Zamówienia publiczne jako narzędzie polityki żywieniowej
  • Podatek cukrowy - czy było warto?
  • Dietetyk - pora na nowy zawód medyczny
 11. Rewolucja technologiczna w medycynie - Polska jest na nią przygotowana?
  • Dlaczego potrzebujemy nowoczesnego systemu kształcenia lekarzy
  • Współczesne wyzwania technologiczne, przed jakimi stoi lekarz
  • Lekarz i inżynier - symbioza zawodów gwarantująca optymalne wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego dla podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych
  • Wymagane kompetencje lekarza do pracy w nowoczesnym szpitalu
  • Koncepcja lekarza domowego - nowe technologie w monitorowaniu i opiece nad pacjentem w warunkach domowych
  • Robotyka medyczna w Polsce - czy wykorzystujemy jej potencjał?
 12. Wyzwania e-Zdrowia
  • Dyskusja 1:1 konwencji pro-contra: "Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) - dobrodziejstwo czy przekleństwo lekarzy?"
  • Dyskusja 1:1 w konwencji pro-contra: "Narodowy system HIS i PACS/VNA jako rozwiązanie braku dobrej współpracy szpitali z dostawcami?"
  • Prowadzenie i wymiana e-dokumentacji medycznej - co się zmieniło po 1 lipca 2021 roku? Perspektywa szpitali i dostawców systemów
  • Przykłady wdrożeń informatycznych w placówkach ochrony zdrowia - zakończone projekty i nowe obszary informatyzacji oraz związane z tym wyzwania
  • Coraz szersza paleta e-usług - korzyści dla pacjentów, placówek i systemu
 13. Cyfrowa transformacja w medycynie
  • Od diagnostyki do organizacji leczenia - wybrane oblicza cyfryzacji sektora medycznego, przykłady wdrożeń
  • Od prostych aplikacji do dużych baz danych
  • Przeprowadzka do chmury staje się koniecznością?
  • Opieka nad pacjentem w dobie digitalizacji - obszary usprawnień; nowe pokolenia wyznaczają nowe standardy
 14. Sztuczna inteligencja
  • Czy cyfrowa transformacja sektora zdrowia już dziś jest zdeterminowana przez sztuczną inteligencję (AI)?
  • Udostępnienie dużych, wspólnych baz danych populacyjnych - jeden z kluczowych warunków rozwoju AI w sektorze medycznym
  • Jak algorytmy wspierają lekarzy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym - między medycyną statystyczną a spersonalizowaną
  • Sztuczna inteligencja w medycynie dostępna już dziś - przykłady i doświadczenia polskich ośrodków
  • Urządzenia wszczepialne zaczynają "badać" chorego
  • Wirtualne sale przyszłością kształcenia kadr medycznych?
  • Nowoczesne narzędzia interpretacji wyników badań oraz monitorowania terapii
 15. Telemedycyna w Polsce
  • Standardy świadczeń z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych - aktywność regulatora i organizacji pozarządowych
  • Rozwój telemedycyny w Polsce - więcej zachęt czy barier?
  • Telemedycyna w POZ, AOS i szpitalach - przykłady i możliwości, m.in. na przykładzie telekardiologii:
   • Miejsce telekardiologii w systemie Krajowej Sieci Kardiologicznej
   • Telerehabilitacja kardiologiczna po zawale serca - jak jest ważna, a jak dostępna?
   • Telemonitoring urządzeń wszczepialnych
  • Telemedycyna w systemie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
 16. Inteligentny szpital przyszłości
  • Nowoczesne organizacje, procesy i narzędzia budowania inteligentnego szpitala przyszłości
  • Innowacje w zarządzaniu podmiotami leczniczymi - nowe technologie w rękach menedżerów sektora medycznego
  • Możliwości, jakie niesie ze sobą unijna perspektywa finansowa 2021-2027 w zakresie wdrożenia nowych technologii w szpitalach
  • Efektywność wydawania środków na modernizację i transformację szpitali zależy od wnikliwej analizy potrzeb w aspekcie poprawy jakości świadczonych usług medycznych
  • Nowoczesne podejście do przygotowania rekomendacji dla budowy nowych szpitali, modernizacji/transformacji istniejących - w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych
 17. Biotechnologia medyczna w Polsce i na świecie
  • Sektor biotechnologiczny w Polsce
  • Źródła finansowania projektów w obszarze biotechnologii medycznej
  • Drogi do skutecznej komercjalizacji nowych produktów
  • Jak finansować innowacje biotechnologiczne?
  • Czy legislacja nadąża za rozwojem biotechnologii?
 18. Wyroby medyczne
  • Specyfika rynku wyrobów medycznych w zestawieniu z rynkiem technologii lekowych
  • Ustawa o wyrobach medycznych - najważniejsze cele nowych regulacji: opinie producentów, dostawców, pacjentów
  • Dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych - czy za rozwojem nowych nielekowych technologii medycznych nadążają zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych?
  • Czy Polska jest dobrym miejscem dla rozwoju prac badawczych nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi?
 19. Starty-upy w polskiej medycynie - sesja towarzysząca IV Konkursowi Start-Up-Med
  • Prezentacje finalistów IV Konkursu Start-Up-Med i ocena przedstawionych rozwiązań przez Jury Konkursu
  • Dyskusja panelowa o rynku start-upów medycznych w Polsce i wybranych krajach
 20. Międzynarodowy benchmarking opieki diabetologicznej
  • Standardy oceny wyników leczenia pacjentów z cukrzycą
  • Zastosowanie narzędzi informatycznych w monitorowaniu i porównywaniu efektów terapii w poszczególnych ośrodkach
  • Znacznie więcej niż samo porównywanie ośrodków - możliwości krajowego benchmarkingu w podnoszeniu jakości opieki diabetologicznej
 21. Kardiologia - nie tylko w czasach pandemii
  • Najważniejsze wyzwania w medycynie sercowo-naczyniowej w Polsce 2022
  • Choroby układu krążenia pozostają głównym zabójcą Polaków - mamy nowe otwarcie walki z tym problemem zdrowotnym czy tylko walkę o przetrwanie?
  • Krajowa Sieć Kardiologiczna - pierwsze wnioski i doświadczenia
  • KOS-Zawał - koordynowana i kompleksowa opieka przynosi efekty. Porównanie wyników KOS-Zawał w woj. śląskim z innymi regionami
  • Polscy pacjenci nadal bardzo potrzebują efektywnej organizacji leczenia niewydolności serca. Dlaczego przepadł program KONS?
 22. Onkologia - przed nami nowy rozdział w organizacji leczenia nowotworów w Polsce
  • Wprowadzenie systemowe: Narodowa Strategia Onkologiczna i Krajowa Sieć Onkologiczna - polska onkologia na tle Europy
  • Krajowa Sieć Onkologiczna - wizja funkcjonowania na poziomie województwa - dyskusja z udziałem przedstawicieli: ośrodków potencjalnie zaangażowanych w Krajową Sieć Onkologiczną - na poziomach KOM, WOM, SOLO III, SOLO II, SOLO I, ośrodka kooperującego - a także NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowej Rady ds. Onkologii.
 23. Onkologia - diagnostyka i terapia. Wybrane zagadnienia
  • Leczenie sekwencyjne w onkologii miarą sukcesu medycyny i empatii dla pacjenta - dostęp do onkologii precyzyjnej, personalizowanej
  • Choroby rzadkie w onkologii - postęp naukowy i dostęp chorych do nowych terapii
  • Quo vadis profilaktyko onkologiczna w Polsce - między innymi w raku piersi i raku szyjki macicy
 24. Wywiad 1:1. "Dlaczego przegrywamy walkę z rakiem jajnika? Możliwości nowych terapii"
 25. Dyskusja 1:3 "Chirurgia rekonstrukcyjna jako niezbędne uzupełnienie operacji okaleczających i uszkodzeń powypadkowych"
 26. Wykład. "Radiochirurgia i radioterapia przeciwzapalna jako terapie innowacyjne w leczeniu chorób nienowotworowych"
 27. Wykład. "Diagnostyka genetyczna i molekularna w onkologii spersonalizowanej"
 28. Hematoonkologia dzieci i dorosłych
  • Nowe terapie w hematoonkologii dziecięcej
  • Model organizacji diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii dziecięcej w Polsce
  • Diagnostyka i leczenie nowotworów hematologicznych - wyzwania medyczne, systemowe i finansowe. Dostęp do leczenia wybranych chorób hematoonkologicznych w Polsce
  • Postępy w terapii nowotworów układu krwiotwórczego - przełomowa terapia CAR-T i co dalej?
 29. Neurologia

  Wykład wprowadzający: "Dlaczego neurologia powinna być dziedziną strategiczną w polityce zdrowotnej państwa?"
  Dyskusja:

  • Choroba Alzheimera i inne otępienia - pilna potrzeba zmian organizacyjnych w polskim systemie opieki zdrowotnej
  • Głęboka stymulacja (DBS) i dokanałowy baklofen (ITB) w leczeniu choroby Parkinsona, drżenia, dystonii i spastyczności - konieczność reorganizacji i uporządkowania systemu wydawania środków
 30. Udar mózgu - jak sobie z nim radzimy?
  • Czujność neurologiczna - jak skutecznie prowadzić edukację dotycząca objawów udaru mózgu
  • Zapobieganie udarom - mamy jeszcze sporo do zrobienia
  • Jak systemowo redukować śmiertelność z powodu udaru mózgu
  • Znaczenie profilaktyki wtórnej udaru dla pacjentów i systemu
  • Program trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu - efekty, podsumowania, rekomendacje
  • Rehabilitacja poudarowa w Polsce - potrzeby i możliwości
 31. Choroby rzadkie
  • Plan dla Chorób Rzadkich - jak będą realizowane jego kluczowe obszary; harmonogram i finansowanie
  • Co należy zrobić, aby przyjęty przez rząd w czerwcu 2021 r. Plan dla Chorób Rzadkich skrócił "diagnostyczną odyseję" pacjentów?
  • Rozpoznanie i leczenie wybranych chorób rzadkich w Polsce - mukowiscydoza, choroby autozapalne, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, SMA
  • Dlaczego tak bardzo potrzebujemy eksperckich ośrodków dedykowanych chorobom rzadkim oraz rejestru tych chorób?
 32. Choroby autoimmunologiczne - co już o nich wiemy i jak można pomóc pacjentom
  • Choroby autoimmunologiczne - są coraz częściej rozpoznawane i dotyczą wielu specjalizacji lekarskich
  • Czym są choroby autoimmunizacyjne i jakie jest ich znaczenie nie tylko w obszarze medycznym, ale i społecznym
  • Pilna potrzeba skutecznej organizacji opieki nad pacjentami z chorobami autoimmunologicznymi - w systemie brakuje wyspecjalizowanych placówek; lekarz nie wie, gdzie skierować chorego, a pacjent - gdzie szukać porady lekarskiej
  • Nowe leki i programy lekowe w terapiach chorób autoimmunologicznych
 33. Fizjoterapia - wybrane zagadnienia
  • Fizjoterapia na oddziałach intensywnej terapii. Światowy standard i konieczność czy luksusowy dodatek?
  • Znaczenie wczesnej mobilizacji fizjoterapeutycznej u hospitalizowanych pacjentów - zmniejszenie ryzyka powikłań, krótszy pobyt w szpitalu, przyspieszenie samodzielności pacjenta
  • Fizjoterapia w pandemii: dlaczego skutki COVID-19 będziemy odczuwali latami; to nie musi być "stracony" czas!
 34. Okulistyka - sesja interdyscyplinarna
  • Okulistyczne badania przesiewowe u dzieci - zapobieganie niedowidzeniu
  • Cukrzycowy obrzęk plamki z programem lekowym - nowe możliwości terapeutyczne
 35. Dyskusja 1:3. Wprowadzanie klasyfikacji chorób ICD11
 36. Dyskusja 1:3. Para niepłodna w ujęciu interdyscyplinarnym
 37. Wywiad 1:1. "Złożone implanty indywidualne 3D, które zastępują każdą utraconą kość twarzy"

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.