Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Paweł Krzesiński

płk prof. Paweł Krzesiński

kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Internista i kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodka Chorób Serca i Naczyń Wojskowego Instytutu Medycznego, Przewodniczący Komisji ds. e-Zdrowia,Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; kierownik i główny wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej. 

W działalności naukowo-badawczej skupia się na innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii schorzeń przewlekłych, w tym w zakresie telemedycyny. Autor ponad 130 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych i ponad 150 wystąpień zjazdowych.

Kierownik projektu AMULET realizowanego w ramach programu STRATEGMED III.

Bierze udział w sesjach:

Start-upy w polskiej medycynie – sesja towarzysząca IV Konkursowi Start-Up-Med

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie