Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marek Wojtukiewicz

prof. Marek Wojtukiewicz

kierownik, Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez kilka lat przebywał na stażach naukowych za granicą, m.in. w Dartmouth College oraz Wayne State University
(Stany Zjednoczone); Cambridge University (Wielka Brytania); Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt n/Menem oraz  Medizinische Hochschule, Hanower (Niemcy). Był stypendystą m.in. Fundacji Kościuszkowskiej i The Corbridge Trust. Od ponad 25 lat kieruje Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddziałem Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii.

Jest autorem/współautorem ponad 670 doniesień naukowych, w tym około 320 artykułów w formie in extenso oraz  ponad 100 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych; redaktorem 11 książek. Dwukrotnie pełnił funkcję Guest Editor czasopisma Seminars in Thrombosis and Hemostasis i wielokrotnie polskich czasopism onkologicznych.  Członek komitetów redakcyjnych szeregu czasopism medycznych. \

Trzynastokrotnie wyróżniony Nagrodą Naukową/Dydaktyczną Ministra Zdrowia. Czterokrotnie zdobył Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za  najlepsze prace opublikowane w czasopismach anglojęzycznych.

Bierze udział w sesjach:

Onkologia – diagnostyka i terapia. Wybrane zagadnienia

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie