Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marek Wójcik

Marek Wójcik

Firma: Związek Miast Polskich

Stanowisko: pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych

Ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Miast Polskich, w latach 2014 - 2015 wiceminister administracji cyfryzacji, wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie; członek zespołu do spraw ochrony zdrowia i sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009 – 2011), członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Nadzorujący działalność podmiotów leczniczych podległych Sadeckiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych (pilotażowy powiat), oraz Powiatu nowosądeckiego.

Autor publikacji dotyczących zdrowia publicznego i samorządowych programów zdrowotnych.

W działalności dydaktycznej, m.in. wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, WSB National - Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Bierze udział w sesjach:

Model opieki zdrowotnej w powiecie

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT