Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marek Gzik

prof. Marek Gzik

dyrektor, European HealthTech Innovation Center, przewodniczący, Rada Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, kierownik, Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Pełnione funkcje:

·       Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Śląskiej

·       Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Śląskiej

·       Kierownik Katedry Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

·       Przewodniczący Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

·       Wice Przewodniczący Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

·       Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu

·       Prezes Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

 

Prof. Marek Gzik absolwent Politechniki Śląskiej, inżynier i profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej. Od 1991 związany z macierzystą uczelnią jako student, doktorant, a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajmował szereg stanowisk, był prodziekanem, a następnie dziekanem 2012-2020 na jedynym o tej nazwie w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Od 2011 roku pozostaje kierownikiem Katedry Biomechatroniki, a we wrześniu 2020 roku objął funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna. W latach 2014 – 2016 był członkiem kolegium rektorskiego, jako pełnomocnik rektora ds. współpracy z przemysłem.

Jest pomysłodawcą, a następnie od roku 2021 dyrektorem European HealthTech Innovation Center EHTIC, które zostało powołane na PŚ dzięki realizacji kluczowego w regionie śląskim projektu za kwotę ponad 100 mln zł., finansowanego z funduszy EU. To unikatowe w tej części Europy centrum badawczo-rozwojowe, które powstało dzięki wsparciu partnera strategicznego firmy Philips.

Prof. Marek Gzik wybrany przez Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pełni funkcję przewodniczącego rady uczelni w kadencji 2021-2024. Jest członkiem licznych gremiów o charakterze działalności naukowej, gospodarczej i samorządowej. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN, aktualnie wiceprzewodniczący. W roku 2021 zainicjował powołanie oraz został wybrany na funkcję prezesa Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Jest członkiem licznych rad i komitetów naukowych i programowych między innymi: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Z. Religi, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice, Yoshi Innovation S.A. Jest honorowym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej.

W 2014 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Był inicjatorem powołania oraz przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji. Aktywnie uczestniczy w szeregu inicjatyw o charakterze samorządowym, między innymi jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji, Rady ds. Elektromobilności Województwa Śląskiego, Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Wybrany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2018-2023 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu. Jest autorem i współautorem licznych monografii (6), publikacji (ponad 300) i patentów (5). Brał udział, wielokrotnie jako kierownik w pracach projektów badawczych. Odbył liczne staże naukowe oraz uczestniczył w gospodarczych misjach zagranicznych.

W 2017 oraz 2018 jako ekspert występował podczas Regions&Cities - European Week Brussels. W 2017 roku na zaproszenie National Institute for Public Health and the Environment, Ministry of Health, Welfare and Sport, odbył wizytę studyjną w Haga, Amsterdam, Roterdam w Holandii.

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania przedsiębiorczością oraz inicjatywami o charakterze biznesowym. Za działalność naukową, organizacyjną, dydaktyczną i samorządową uzyskał wiele nagród, w tym: Medal im. prof. J. Szmeltera Warszawa 2016, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016r. "Nauka i Innowacyjność" Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, "Atena" nagroda Prezydenta Miasta Zabrze 2017 w kategorii "Nauka i Medycyna", Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 2018r., Medal 100lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich 2021r.

Bierze udział w sesjach:

Rewolucja technologiczna w medycynie – Polska jest na nią przygotowana?

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie