Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marcin Węgrzyniak

Marcin Węgrzyniak

Firma: Pentacomp Systemy Informatyczne SA

Stanowisko: ekspert ds. ochrony zdrowia

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2018 roku w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego.

Przez 8 lat związany był z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (obecnie Centrum e-Zdrowia). Pełnił role specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE a następnie Kierownika projektów „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” oraz projektu telemedycznego CLEAR. W ramach kolejnej funkcji – Kierownika Biura Zarządzania Projektami – odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CeZ.

W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko Dyrektora CeZ. Wraz z zespołem przygotował plan naprawczy dla Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oparty o zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania oraz standardy interoperacyjności, w szczególności profile IHE. Plan uzyskał akceptację polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Dzięki jego skutecznej realizacji w lutym 2018 roku rozpoczęto w Polsce pilotażowe wdrożenie elektronicznej recepty – pierwszej z kluczowych dla całej służby zdrowia e-usługi Projektu P1. Był również inicjatorem powołania Rady ds. Interoperacyjności, w ramach której wprowadził nowe zasady współpracy z interesariuszami w obszarze e-Zdrowia.

Obecnie pełni rolę eksperta w obszarze ochrony zdrowia oraz dyrektora sprzedaży w Pentacomp Systemy Informatyczne SA oraz doradza podmiotom medycznym.

Bierze udział w sesjach:

Cyfrowa transformacja w medycynie

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie