Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Łukasz Krakowczyk

prof. Łukasz Krakowczyk

Firma: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Stanowisko: kierownik, Blok Operacyjny

W 2004 podjąłem pracę w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, gdzie pracuję do nadal. Równocześnie w tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie w Zabrzańskim Wydziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii ogólnej a w 2014 specjalisty z chirurgii onkologicznej oraz rozpocząłem specjalizację z transplantologii klinicznej. Od 2012 pracuję na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego, a od 2017 roku pełnię funkcję kierownika bloku operacyjnego. W 2016 roku uzyskałem tytuł dr hab. n. med., a w 2021 roku profesora zwyczajnego.

Zasadniczym obszarem moich zainteresowań zawodowych i naukowych była i pozostaje do nadal chirurgia onkologiczna, - w początkowym okresie w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego, a w późniejszym czasie nowotworów regionu głowy i szyi.  W 2007 roku odbyłem staż na Oddziale Chirurgii Plastycznej  MD Anderson Cancer Center w Houston gdzie czynnie doskonaliłem techniki rekonstrukcyjne pod kierunkiem prof. prof. G. Robba, D. Changa i P. Yu, podczas którego nawiązałem czynną współpracę z tym ośrodkiem. Od tego czasu moje zainteresowania kliniczne i naukowe  koncentrowały się na poszerzaniu doświadczeń i umiejętności oraz wdrażaniu do klinicznej praktyki technik chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej, a w kolejnych latach na opracowywaniu wdrażaniu własnych modyfikacji. Oprócz przypadków rozległych i zaawansowanych nowotworów w regionie głowy i szyi zakres stosowanych przeze mnie różnorodnych technik odtwórczych w rekonstrukcjach ubytków poresekcyjnych rozszerzyłem o  różne lokalizacje nowotworów, nie zaniedbując przy tym zaangażowania jako operator i asysta w standardowe operacje z zakresu chirurgii onkologicznej. Ponadto moje zainteresowania poszerzyłem o problematykę  genetycznej jak i epigenetycznej modyfikacji ekspresji genów odpowiedzialnych za powstawanie chorób  nowotworowych.

              W 2008 roku otrzymałem  nagrodę Dyrektora Centrum Onkologii za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę kliniczną  i naukową. W 2009 roku odbyłem kurs szkoleniowy z mikrochirurgii w Glasgow i uzyskałem certyfikat umiejętności. W 2010 roku czynnie współuczestniczyłem w utworzeniu i powołaniu Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich i od początku założenia  pełniłem najpierw funkcję sekretarza tej sekcji, a od 2015 roku jako jej przewodniczący. W ramach działalności Sekcji jestem współorganizatorem i wykładowcą kursu CMKP „Podstawy Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii”, organizowanego dwa razy do roku dla lekarzy specjalności zabiegowych .

Od 2012 roku biorę corocznie czynny udział w Światowym Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (ASRM), prezentując własne opracowania przeprowadzonych operacji rekonstrukcyjnych. Na podstawie rekomendacji Prof. Rodrigueza i Prof. Siemionow  oraz po przejściu etapu kwalifikacyjnego zostałem, jako drugi Polak, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w 2014 roku.

W roku 2013 zostałem wyróżniony nagrodą Dyrektora Centrum Onkologii za współudział w wykonaniu pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy. W tym samym roku jako członek Zespołu Transplantacji Twarzy zostałem wyróżniony specjalną nagrodą Rynku Zdrowia, nagrodą specjalną - Polacy z Verwą oraz nagrodę specjalną na Kongresie Transplantologii w Bydgoszczy za wkład w tworzenie nowatorskich technik chirurgii transplantologicznej. Również w tym roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył mnie Srebrnym Krzyżem Zasługi za udział w wykonaniu nowatorskiej metody przeszczepienia twarzy. W 2015 roku Śląska Izba Lekarska przyznała mi nagrodę Wawrzyna Lekarskiego w Medycynie a w  roku 2016 otrzymałem nagrodę krakowskiej izby lekarskiej nadanej przez Uniwersytet Jagieloński w Krakowie imienia Prof. Marka Sycha. W 2021 odznaczono mnie Złotym Krzyżem Zasługi za kolejny przeszczep wielonarządowy szyi.

W tym 2018 roku nadano mi tytuł profesora nadzwyczajnego Centrum Onkologii. Ponadto zostałem nominowany do Liderów Rynku Zdrowia 2018, gdzie na uroczystej gali otrzymałem najwyższe wyróżnienie-Brylantowy Lider Rynku Zdrowia 2018, za wdrożenie innowacyjnych technik chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci.

 

Bierze udział w sesjach:

Chirurgia rekonstrukcyjna jako niezbędne uzupełnienie operacji okaleczających i uszkodzeń powypadkowych

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie