Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Krzysztof Płaciszewski

dr Krzysztof Płaciszewski

Firma: Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

Stanowisko: zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Dr Krzysztof Płaciszewski pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia do spraw e-Zdrowia. Sprawował nadzór nad projektem e-Dowód pracując w Departamencie Teleinformatyki MSWiA. Był też Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw informatyzacji. Pracował m.in. w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie i rozwój rządowego portalu gov.pl. Był Pełnomocnikiem Głównego Inspektora Sanitarnego ds. Cyfryzacji, uczestnicząc w projekcie SEPIS,  w roli Product Owner. System otrzymał nagrodę UN Public Service Award Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posiada stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu, a jego praca doktorska dotyczyła postaw Polaków wobec e-zdrowia i wykorzystania Internetu do celów medycznych. Posiada również stopień Executive MBA oraz certyfikaty ITIL i Agile PM. Obecnie pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. 

 

Bierze udział w sesjach:

Wyzwania e-Zdrowia

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie