Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Jerzy Stojko

Jerzy Stojko

Firma: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Stanowisko: prorektor

Profesor obecnie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach oraz jest zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM.
Główne zainteresowania naukowe prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stojko dotyczą m.in. toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania.
Na co dzień prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów m.in. farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.
Na swoim koncie ma wiele zaszczytnych tytułów w tym najlepszego dydaktyka, największego autorytetu i wykładowcy przyjaznego studentom. Dzięki swojemu zaangażowaniu w działalność, osiągnięcia studentów, cieszy się poważaniem wśród społeczności akademickiej.
W 2021 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej Jest wielokrotnym laureatem nagród JM Rektora SUM.

Bierze udział w sesjach:

Kształcenie kadr w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT