Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Jarosław Markowski

Jarosław Markowski

Firma: ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA

Stanowisko: wiceprezes

- Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
- Vice-Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski - od 1.10.2012r. do nadal Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista II stopnia z zakresu otolaryngologii i specjalista II stopnia z zakresu foniatrii i audiologii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii.


Głównym tematem zainteresowań naukowych jest biologia molekularna procesu nowotworzenia raka płaskonabłonkowego głowy i szyi oraz diagnostyka i leczenie niedosłuchu i głuchoty.
Aktualny dorobek naukowy to 165 prac pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach, łączny współczynnik oddziaływania IF wynosi 103,379, a punktacja ministerialna – 3061. Liczba cytowań wg bazy Web of Science Core Collection wynosi 356, a liczba prac cytowanych 48, indeks Hirscha - 13.

Bierze udział w sesjach:

Kształcenie kadr w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT