Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Jan Walewski

prof. Jan Walewski

Firma: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Stanowisko: dyrektor

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej. Tytuł profesora nauk medycznych (2007). Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Instytutu Onkologii (2010-), Dyrektor Instytutu (2016-).

Staże naukowe i zawodowe w Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine, New York, USA (1987-88, 1992), Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA (1995), St. Bartholomew’s Hospital, Londyn (1993), Fred Hutchinson Cancer Research Center/University of Washington, Seattle, USA (1999). Certyfikat Foreign Medical Graduates Examination in Medical Sciences, USA, 1991 r. Wdrożył metodę intensywnej chemioterapii w leczeniu chorych na chłoniaka Burkitta (1996) oraz program leczenia mieloablacyjnego i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Instytucie Onkologii (1997). Włączył Instytut do European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net (2004), Współzałożyciel Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. ESMO Faculty Member for Hematologic Malignancy kadencji 2015-2016. Ponad 300 indeksowanych publikacji.

Członek PLRG, PALG, PTO, PTOK, PTHiT, ASH, ASCO, ESMO, EBMT, EORTC Lymphoma Group, European Lymphoma Institute, EHA Lymphoma Group. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bierze udział w sesjach:

Onkologia – przed nami nowy rozdział w organizacji leczenia nowotworów w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT