Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Arkadiusz Grądkowski

Arkadiusz Grądkowski

Firma: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Stanowisko: prezes

Arkadiusz Grądkowski, prezes  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej wyrobów Medycznych POLMED jest absolwentem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, gdzie zdobył tytuł mgr prawa.

Posiada  wieloletnie doświadczenie w branży wyrobów medycznych, które zdobywał m.in. jako ekspert ds. zdrowia w Konfederacji Lewiatan. Pełnił rolę przedstawiciela Konfederacji w Trójstronnym Zespole ds. Zdrowia i Zespole ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Ściśle współpracował i doradzał Związkowi Pracodawców Aptecznych PharmaNET , Polskiemu Związkowi Przemysłu Kosmetycznego, Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków

Z ramienia Konfederacji koordynował na wszystkich etapach ścieżki legislacyjnej m.in.  ustawę wprowadzającą „podatek cukrowy”, nowelizacje prawa farmaceutycznego, rozporządzenia o receptach, ustawę o wyrobach medycznych (etap konsultacji społecznych).

Poprzednio obejmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jest współautorem nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych w latach 2016-2019 i projektu ustawy o wyrobach medycznych dostosowujących prawo polskie do rozporządzeń europejskich (projekt po etapie konsultacji publicznych).

Ponad to, powierzono mu rolę reprezentanta Polski podczas spotkań Szefów Europejskich Agencji ds. Wyrobów Medycznych "CAMD". Był też ekspertem Komisji Europejskiej w projektach twinningowych  w Mołdawii i Macedonii w zakresie dostosowywania i tworzenia prawa obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi kraju do wymagań UE.

Prowadził liczne szkolenia z zakresu obrotu wyrobami medycznymi dla administracji i przedstawicieli przemysłu.

 

Bierze udział w sesjach:

Debata inauguracyjna. Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

Wyroby medyczne – ustawa i rynek

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie