Zakres tematyczny

Zakres tematyczny VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 3-4 marca 2022 r.)

Pobierz zakres tematyczny

 

 1. Debata inauguracyjna. Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa
  • Zarządzanie ochroną zdrowia w Polsce - co wynika ze strategicznych dokumentów
  • Jak zwiększać dostępność świadczeń opieki zdrowotnej
  • Efektywna opieka nad pacjentami, czyli jaka?
  • Kadry w ochronie zdrowia - jaką mamy strategię?
  • Demografia a polityka zdrowotna, społeczna i gospodarcza - system wyzwań połączonych, konieczność działań międzyresortowych
  • Zdrowie publiczne w Polsce - od profilaktyki, edukacji, po budowanie zaufania do współczesnej medycyny
  • Kosztowa efektywność w polskiej ochronie zdrowia - wydajemy coraz więcej, żyjemy coraz krócej
 2. Zabija nas nie tylko COVID-19
  • Pandemiczny dług zdrowotny w wybranych dziedzinach (onkologia, kardiologia, neurologia) - jak go zniwelować?
  • Zmieniająca się w czasie pandemii epidemiologia chorób cywilizacyjnych
  • Nadmiarowa liczba zgonów w czasie pandemii - Polska na tle Europy
  • Opieka szpitalna, specjalistyka i POZ w dobie pandemii
  • Potrzebna jest sieć poradni pocovidowych?
  • Czy zamknięcie oddziału oznacza, że pacjenci zostają poza systemem?
  • Następstwa COVID-19 - wybrane aspekty i najnowsze dane
 3. Szpitalnictwo w czasach rewolucji
  • Przyszłość polskich szpitali w kontekście dwóch dokumentów:
   • Projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
   • Projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
  • Planowane zadania Agencji Rozwoju Szpitali i cele kategoryzacji placówek
  • Czy przewidywane mechanizmy restrukturyzacyjne poprawią rentowność szpitali i ich stabilność finansową?
  • Dyskusja o kryteriach oceny jakości funkcjonowania szpitali
 4. Zrządzanie szpitalami - katalog wyzwań
  • Kadry i płace w szpitalach
  • Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową szpitali
  • Wyceny świadczeń a wzrost wynagrodzeń i kosztów funkcjonowania szpitali (m.in. energii elektrycznej i gazu)
  • Zakupy wspólne, outsourcing, inwestycje
  • Jak modernizować, projektować i budować szpitale z uwzględnieniem nowych zagrożeń epidemicznych?
  • Czy polskie szpitale są przystosowane do wymagań związanych z obecnością czynnika zakaźnego - śluzy, drogi komunikacyjne/windy "brudne i czyste"
 5. Model opieki zdrowotnej w powiecie
  • Rola szpitala powiatowego w regionalnej polityce zdrowotnej - dziś i jutro
  • Szpitale powiatowe w planowanej reformie całego szpitalnictwa
  • Czy w Polsce jest za dużo szpitali powiatowych?
  • Powiaty w systemie zdrowia publicznego
 6. Kształcenie kadr w ochronie zdrowia - wybrane zagadnienia
  • Kadry administracyjne szpitali - nie tylko MBA
  • Korpus menedżerski - planowane kryteria i zasady kwalifikowania do tego korpusu
  • Kształcenie subspecjalistyczne i kursy doskonalące dla lekarzy
  • Zasady kształcenia pielęgniarek (w tym pielęgniarek środowiskowych)
  • Koordynator medyczny - nowy zawód konieczny dla systemu
 7. Polityka lekowa - jak zapewnić dostęp do innowacji?
  • Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej - które punkty wymagają dobrych konsultacji?
  • Bariery w finansowaniu innowacyjnych technologii. Co z ustawą o badaniach klinicznych?
  • Fundusz Medyczny - jak wykorzystać niewykorzystane środki?
  • Rozwiązania wspierające leczenie oparte na jakości
 8. Przemysł farmaceutyczny w Polsce
  • Aktywność inwestycyjna i produkcyjna firm farmaceutycznych w Polsce - mamy system bodźców czy hamulców?
  • ABM jako akcelerator rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce
  • Jak zapewnić gotowość kraju na kryzysy zdrowotne?
  • Znaczenie instytucji Partnera Bezpieczeństwa Lekowego
  • Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR) - skończyło się na dyskusjach?
 9. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce
  • Dotychczasowe efekty i kluczowe wnioski z prac zespołu do spraw zmian w POZ przy Ministrze Zdrowia
  • Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej - dyskusja o stawkach i zasadach
  • Najważniejsze wnioski z pilotażu programu POZ Plus
  • Koordynacja opieki nad pacjentem w POZ po 1 października 2021 r. - na jakim etapie jesteśmy?
 10. Polityka żywieniowa - bardzo jej potrzebujemy
  • Otyłość i nadwaga wśród dzieci dzieci i dorosłych - problem zdrowotny i społeczny
  • Konieczność koordynacji w polskiej polityce żywieniowej
  • Edukacja żywieniowa - mnogość programów - efekty, wnioski?
  • Zamówienia publiczne jako narzędzie polityki żywieniowej
  • Podatek cukrowy - czy było warto?
  • Dietetyk - pora na nowy zawód medyczny
 11. Rewolucja technologiczna w medycynie - Polska jest na nią przygotowana?
  • Dlaczego potrzebujemy nowoczesnego systemu kształcenia lekarzy
  • Współczesne wyzwania technologiczne, przed jakimi stoi lekarz
  • Lekarz i inżynier - symbioza zawodów gwarantująca optymalne wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego dla podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych
  • Wymagane kompetencje lekarza do pracy w nowoczesnym szpitalu
  • Koncepcja lekarza domowego - nowe technologie w monitorowaniu i opiece nad pacjentem w warunkach domowych
  • Robotyka medyczna w Polsce - czy wykorzystujemy jej potencjał?
 12. Wyzwania e-Zdrowia
  • Dyskusja 1:1 konwencji pro-contra: "Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) - dobrodziejstwo czy przekleństwo lekarzy?"
  • Dyskusja 1:1 w konwencji pro-contra: "Narodowy system HIS i PACS/VNA jako rozwiązanie braku dobrej współpracy szpitali z dostawcami?"
  • Prowadzenie i wymiana e-dokumentacji medycznej - co się zmieniło po 1 lipca 2021 roku? Perspektywa szpitali i dostawców systemów
  • Przykłady wdrożeń informatycznych w placówkach ochrony zdrowia - zakończone projekty i nowe obszary informatyzacji oraz związane z tym wyzwania
  • Coraz szersza paleta e-usług - korzyści dla pacjentów, placówek i systemu
 13. Cyfrowa transformacja w medycynie
  • Od diagnostyki do organizacji leczenia - wybrane oblicza cyfryzacji sektora medycznego, przykłady wdrożeń
  • Od prostych aplikacji do dużych baz danych
  • Przeprowadzka do chmury staje się koniecznością?
  • Opieka nad pacjentem w dobie digitalizacji - obszary usprawnień; nowe pokolenia wyznaczają nowe standardy
 14. Sztuczna inteligencja
  • Czy cyfrowa transformacja sektora zdrowia już dziś jest zdeterminowana przez sztuczną inteligencję (AI)?
  • Udostępnienie dużych, wspólnych baz danych populacyjnych - jeden z kluczowych warunków rozwoju AI w sektorze medycznym
  • Jak algorytmy wspierają lekarzy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym - między medycyną statystyczną a spersonalizowaną
  • Sztuczna inteligencja w medycynie dostępna już dziś - przykłady i doświadczenia polskich ośrodków
  • Urządzenia wszczepialne zaczynają "badać" chorego
  • Wirtualne sale przyszłością kształcenia kadr medycznych?
  • Nowoczesne narzędzia interpretacji wyników badań oraz monitorowania terapii
 15. Telemedycyna w Polsce
  • Standardy świadczeń z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych - aktywność regulatora i organizacji pozarządowych
  • Rozwój telemedycyny w Polsce - więcej zachęt czy barier?
  • Telemedycyna w POZ, AOS i szpitalach - przykłady i możliwości, m.in. na przykładzie telekardiologii:
   • Miejsce telekardiologii w systemie Krajowej Sieci Kardiologicznej
   • Telerehabilitacja kardiologiczna po zawale serca - jak jest ważna, a jak dostępna?
   • Telemonitoring urządzeń wszczepialnych
  • Telemedycyna w systemie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
 16. Inteligentny szpital przyszłości
  • Nowoczesne organizacje, procesy i narzędzia budowania inteligentnego szpitala przyszłości
  • Innowacje w zarządzaniu podmiotami leczniczymi - nowe technologie w rękach menedżerów sektora medycznego
  • Możliwości, jakie niesie ze sobą unijna perspektywa finansowa 2021-2027 w zakresie wdrożenia nowych technologii w szpitalach
  • Efektywność wydawania środków na modernizację i transformację szpitali zależy od wnikliwej analizy potrzeb w aspekcie poprawy jakości świadczonych usług medycznych
  • Nowoczesne podejście do przygotowania rekomendacji dla budowy nowych szpitali, modernizacji/transformacji istniejących - w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych
 17. Biotechnologia medyczna w Polsce i na świecie
  • Sektor biotechnologiczny w Polsce
  • Źródła finansowania projektów w obszarze biotechnologii medycznej
  • Drogi do skutecznej komercjalizacji nowych produktów
  • Jak finansować innowacje biotechnologiczne?
  • Czy legislacja nadąża za rozwojem biotechnologii?
 18. Wyroby medyczne
  • Specyfika rynku wyrobów medycznych w zestawieniu z rynkiem technologii lekowych
  • Ustawa o wyrobach medycznych - najważniejsze cele nowych regulacji: opinie producentów, dostawców, pacjentów
  • Dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych - czy za rozwojem nowych nielekowych technologii medycznych nadążają zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych?
  • Czy Polska jest dobrym miejscem dla rozwoju prac badawczych nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi?
 19. Starty-upy w polskiej medycynie - sesja towarzysząca IV Konkursowi Start-Up-Med
  • Prezentacje finalistów IV Konkursu Start-Up-Med i ocena przedstawionych rozwiązań przez Jury Konkursu
  • Dyskusja panelowa o rynku start-upów medycznych w Polsce i wybranych krajach
 20. Międzynarodowy benchmarking opieki diabetologicznej
  • Standardy oceny wyników leczenia pacjentów z cukrzycą
  • Zastosowanie narzędzi informatycznych w monitorowaniu i porównywaniu efektów terapii w poszczególnych ośrodkach
  • Znacznie więcej niż samo porównywanie ośrodków - możliwości krajowego benchmarkingu w podnoszeniu jakości opieki diabetologicznej
 21. Kardiologia - nie tylko w czasach pandemii
  • Najważniejsze wyzwania w medycynie sercowo-naczyniowej w Polsce 2022
  • Choroby układu krążenia pozostają głównym zabójcą Polaków - mamy nowe otwarcie walki z tym problemem zdrowotnym czy tylko walkę o przetrwanie?
  • Krajowa Sieć Kardiologiczna - pierwsze wnioski i doświadczenia
  • KOS-Zawał - koordynowana i kompleksowa opieka przynosi efekty. Porównanie wyników KOS-Zawał w woj. śląskim z innymi regionami
  • Polscy pacjenci nadal bardzo potrzebują efektywnej organizacji leczenia niewydolności serca. Dlaczego przepadł program KONS?
 22. Onkologia - przed nami nowy rozdział w organizacji leczenia nowotworów w Polsce
  • Wprowadzenie systemowe: Narodowa Strategia Onkologiczna i Krajowa Sieć Onkologiczna - polska onkologia na tle Europy
  • Krajowa Sieć Onkologiczna - wizja funkcjonowania na poziomie województwa - dyskusja z udziałem przedstawicieli: ośrodków potencjalnie zaangażowanych w Krajową Sieć Onkologiczną - na poziomach KOM, WOM, SOLO III, SOLO II, SOLO I, ośrodka kooperującego - a także NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowej Rady ds. Onkologii.
 23. Onkologia - diagnostyka i terapia. Wybrane zagadnienia
  • Leczenie sekwencyjne w onkologii miarą sukcesu medycyny i empatii dla pacjenta - dostęp do onkologii precyzyjnej, personalizowanej
  • Choroby rzadkie w onkologii - postęp naukowy i dostęp chorych do nowych terapii
  • Quo vadis profilaktyko onkologiczna w Polsce - między innymi w raku piersi i raku szyjki macicy
 24. Wywiad 1:1. "Dlaczego przegrywamy walkę z rakiem jajnika? Możliwości nowych terapii"
 25. Dyskusja 1:3 "Chirurgia rekonstrukcyjna jako niezbędne uzupełnienie operacji okaleczających i uszkodzeń powypadkowych"
 26. Wykład. "Radiochirurgia i radioterapia przeciwzapalna jako terapie innowacyjne w leczeniu chorób nienowotworowych"
 27. Wykład. "Diagnostyka genetyczna i molekularna w onkologii spersonalizowanej"
 28. Hematoonkologia dzieci i dorosłych
  • Nowe terapie w hematoonkologii dziecięcej
  • Model organizacji diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii dziecięcej w Polsce
  • Diagnostyka i leczenie nowotworów hematologicznych - wyzwania medyczne, systemowe i finansowe. Dostęp do leczenia wybranych chorób hematoonkologicznych w Polsce
  • Postępy w terapii nowotworów układu krwiotwórczego - przełomowa terapia CAR-T i co dalej?
 29. Neurologia

  Wykład wprowadzający: "Dlaczego neurologia powinna być dziedziną strategiczną w polityce zdrowotnej państwa?"
  Dyskusja:

  • Choroba Alzheimera i inne otępienia - pilna potrzeba zmian organizacyjnych w polskim systemie opieki zdrowotnej
  • Głęboka stymulacja (DBS) i dokanałowy baklofen (ITB) w leczeniu choroby Parkinsona, drżenia, dystonii i spastyczności - konieczność reorganizacji i uporządkowania systemu wydawania środków
 30. Udar mózgu - jak sobie z nim radzimy?
  • Czujność neurologiczna - jak skutecznie prowadzić edukację dotycząca objawów udaru mózgu
  • Zapobieganie udarom - mamy jeszcze sporo do zrobienia
  • Jak systemowo redukować śmiertelność z powodu udaru mózgu
  • Znaczenie profilaktyki wtórnej udaru dla pacjentów i systemu
  • Program trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu - efekty, podsumowania, rekomendacje
  • Rehabilitacja poudarowa w Polsce - potrzeby i możliwości
 31. Choroby rzadkie
  • Plan dla Chorób Rzadkich - jak będą realizowane jego kluczowe obszary; harmonogram i finansowanie
  • Co należy zrobić, aby przyjęty przez rząd w czerwcu 2021 r. Plan dla Chorób Rzadkich skrócił "diagnostyczną odyseję" pacjentów?
  • Rozpoznanie i leczenie wybranych chorób rzadkich w Polsce - mukowiscydoza, choroby autozapalne, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, SMA
  • Dlaczego tak bardzo potrzebujemy eksperckich ośrodków dedykowanych chorobom rzadkim oraz rejestru tych chorób?
 32. Choroby autoimmunologiczne - co już o nich wiemy i jak można pomóc pacjentom
  • Choroby autoimmunologiczne - są coraz częściej rozpoznawane i dotyczą wielu specjalizacji lekarskich
  • Czym są choroby autoimmunizacyjne i jakie jest ich znaczenie nie tylko w obszarze medycznym, ale i społecznym
  • Pilna potrzeba skutecznej organizacji opieki nad pacjentami z chorobami autoimmunologicznymi - w systemie brakuje wyspecjalizowanych placówek; lekarz nie wie, gdzie skierować chorego, a pacjent - gdzie szukać porady lekarskiej
  • Nowe leki i programy lekowe w terapiach chorób autoimmunologicznych
 33. Fizjoterapia - wybrane zagadnienia
  • Fizjoterapia na oddziałach intensywnej terapii. Światowy standard i konieczność czy luksusowy dodatek?
  • Znaczenie wczesnej mobilizacji fizjoterapeutycznej u hospitalizowanych pacjentów - zmniejszenie ryzyka powikłań, krótszy pobyt w szpitalu, przyspieszenie samodzielności pacjenta
  • Fizjoterapia w pandemii: dlaczego skutki COVID-19 będziemy odczuwali latami; to nie musi być "stracony" czas!
 34. Okulistyka - sesja interdyscyplinarna
  • Okulistyczne badania przesiewowe u dzieci - zapobieganie niedowidzeniu
  • Cukrzycowy obrzęk plamki z programem lekowym - nowe możliwości terapeutyczne
 35. Dyskusja 1:3. Wprowadzanie klasyfikacji chorób ICD11
 36. Dyskusja 1:3. Para niepłodna w ujęciu interdyscyplinarnym
 37. Wywiad 1:1. "Złożone implanty indywidualne 3D, które zastępują każdą utraconą kość twarzy"

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie