Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Przemysław Mitkowski

Przemysław Mitkowski

kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Pracowni Elektroterapii, I Klinika Kardiologii NOTA BIOGRAFICZNA Data urodzenia: 17.09.1965 Edukacja i specjalizacje: Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu – 1990 (z wyróżnieniem) Specjalizacje: choroby wewnętrzne I⁰ - 1993, choroby wewnętrzne II⁰ - 1998, kardiologia – 2001, nadciśnienie tętnicze – 2009. Studia podyplomowe: „Zarządzanie podmiotami leczniczymi”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 2014, finansowane w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych. Zatrudnienie: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań (od 1990 – nadal). Stopnie i tytuły naukowe: Doktorat (1998): „Wpływ stałej elektrostymulacji serca w czasie przeciążenia objętościowego na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w osoczu krwi oraz na wybrane parametry hemodynamiczne”. Habilitacja (2012): „Wybrane aspekty leczenia niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca”. Tytuł profesora nauk medycznych: 30.07.2018. Dorobek naukowy: Autor i współautor 336 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Nagrody Rektora UM w Poznaniu: za osiągnięcia naukowe: zespołowa – 1995/1996; indywidualna 1997/1998; za szczególny wkład pracy w działalność organizacyjno-dydaktyczną na rzecz Uczelni 2017/2018. Staże zagraniczne: Medizinishe Hochschule Hannover – (1990), Christian Albrechts Universitat zu Kiel – (1995). Działalność w towarzystwach naukowych I na rzecz środowiska kardiologicznego: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 1. Od 1992 - nadal: członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 2. 2001 - 2004: Sekretarz i Członek Zarządu Głównego PTK; 3. 2013 - 2017 Skarbnik i Członek Zarządu Głównego PTK; 4. 1998 - 2001: Członek Komisji Informatyki i Kardiologicznej Bazy Danych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 5. 2011 - nadal: Członek Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK. 6. 2013 - 2017: Członek Komisji Inicjatyw Klinicznych PTK. 7. 2017 - nadal: Członek Komisji Statutowej PTK. 8. 2017 - nadal: Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji PTK, Rzecznik Prasowy PTK; 9. Członek „Klub 30”; 10. Sekcja Rytmu Serca PTK (d. Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej): 2004 - 2015: członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK 2004-2015; 2011- 2013: Przewodniczący Sekcji; współautor systemu certyfikacji indywidualnej w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii. Autor zasad przyznawania medalu im. Mariusza Stopczyka dla zasłużonych nestorów elektroterapii i elektrofizjologii. Współpraca z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w zakresie refundacji i rejestracji procedur kardiologicznych (opracowanie systemu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie procedur elektroterapii, współautor stanowisk zespołu konsultanta krajowego dot. elektrod Sprint Fidelis oraz Riata i Riata ST); 2015-2017: Przewodniczący Grupy Ekspertów PTK ds. współpracy z AOTMiT w zakresie elektroterapii (współautor przebiegów referencyjnych); 11. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych - członek. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: 1. Heart Rhythm Society (Ambasador HRS ds. Europy Wschodniej (2015-17), organizator sesji wspólnej HRS-PTK na Kongresie HRS w San Francisco 2016); 2. European Heart Rhythm Association (w latach 2015-17 członek komitetu ds. towarzystw narodowych, członek komitetu naukowego kongresów EHRA - od 2017); Współautor zaleceń HRS (2009) i EHRA (2011) dotyczących usuwania elektrod; 3. Heart Failure Association of ESC - członek; 4. European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention - członek. Tytuły honorowe i certyfikaty międzynarodowe: 1. Fellow European Society of Cardiology (od 2002); 2. European Cardiologist Diploma (2004); 3. ESCEHRA Accreditation in Cardiac Pacing (2006 i 2016). Przedstawiciel PTK w European Union of Medical Specialists – Cardiology Section (2007-12). Redaktor w czasopismach recenzowanych: 1. Redaktor działu „Elektrostymulacja” w „Kardiologii po Dyplomie” (2008-11), autor cyklu artykułów edukacyjnych; 2. Redaktor działu „Elektrofizjologia Inwazyjna” w „Kardiologii Polskiej” - 2011-17; 3. Przewodniczący Rady Programowej (od 2008), Redaktor Naczelny (od 2011) czasopisma „W Dobrym Rytmie”; 4. Redaktor działu „Elektroterapia” w czasopiśmie „Kardiologia Interwencyjna” (od 2016); Section Editor: Complications/lead extractions w „Heart Beat Journal”. Recenzent czasopism: „Kardiologia Polska”, „Heart and Lung”, „Cardiology Journal”, „Journal of Respiratory Medicine and Lung Disease” oraz „Heart Beat Journal”. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, w tym: Kongresów PTK jako Sekretarz: 2008, 2009, 2010, Z-ca Przewodniczącego: 2012 i Współprzewodniczący: 2014, 2016. Członek komisji egzaminacyjnych z zakresu kardiologii (od 2009). Udział w rozwoju naukowym: Promotor rozpraw doktorskich (3 ukończone, 1 w toku), przewody habilitacyjne: recenzent - 2, sekretarz - 3, członek - 3, recenzent rozpraw doktorskich - 13. Wdrażanie nowych technologii medycznych: Pierwsza w Polsce implantacja stymulatora bezelektrodowego (2016) – wraz z SCCS w Zabrzu; Pierwsza w Polsce implantacja micro rejestratora zdarzeń (2015) – wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Implementacja nowych zabiegów w różnych ośrodkach w kraju: usuwanie elektrod: (w 6), stymulatorów bezelektrodowych w 3 i 1 na Litwie. Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Medycznym: 1. Członek Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Informatyki od (1993-2017); 2. Członek Rektorskiej Komisji ds. Wydawnictw od (2008-17); 3. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (2016 – nadal); 4. Z-ca Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Analizy Pensum Dydaktycznego (2013-16 i 2017 – nadal); 5. Członek Komisji ds. Analizy Pensum Dydaktycznego (2016-20); 6. Członek Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2016-20); 7. Członek Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych (2016-20); 8. Członek Zespołu ds. opracowania założeń Centralnego Szpitala Klinicznego (2016); 9. Pełnomocnik Rektora ds. Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego (2016 –nadal).

Bierze udział w sesjach:

 • Era technologii medycznych nielekowych – droga do systemu zdrowotnego przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Era technologii medycznych nielekowych – droga do systemu zdrowotnego przyszłości

  • Miejsce i znaczenie nielekowych technologii medycznych w opiece zdrowotnej i krajowej gospodarce
  • Model finansowania nielekowych technologii medycznych – dziś i jutro
  • Wprowadzanie nowoczesnych technologii na rynek – jak budować sprytne przepisy
  • Agencja Badań Medycznych – nowy rozdział polskiej medycyny

  Era technologii medycznych nielekowych – droga do systemu zdrowotnego przyszłości

  • Piotr Czauderna - kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
  • Przemysław Mitkowski - kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  • Maciej Niewada - prezes-ustępujący, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
  • Tadeusz J. Popiela - kierownik, Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • Robert Rusak - prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • Radosław Sierpiński - p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych
  • Roman Topór-Mądry - prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • NIEWYDOLNOŚĆ SERCA: Pacjent na krawędzi

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  NIEWYDOLNOŚĆ SERCA: Pacjent na krawędzi

  Prezentacje:

  • Nowości w farmakoterapii
  • Innowacyjne urządzenia modelujące lewą komorę
  • Przezskórne metody wspomagania lewej komory w niewydolności serca
  • Optymalizacja terapii w oparciu o ambulatoryjne monitorowanie hemodynamiczne
  • Zdalne monitorowanie niezbędnym elementem terapii w niewydolności serca?

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  NIEWYDOLNOŚĆ SERCA: Pacjent na krawędzi

  • Mariusz Gąsior - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik
  • Przemysław Mitkowski - kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  • Jacek Niedziela - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Piotr Rozentryt - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Mateusz Tajstra - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Michał Tendera - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologii w latach 2004-2006

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie