Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Piotr Nowicki

Piotr Nowicki

Firma: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Stanowisko: pełnomocnik ds. restrukturyzacji

mgr socjologii, menadżer w ochronie zdrowia, MBA. Wieloletni dyrektor podmiotów leczniczych, wykładowca akademicki i doradca w zakresie zarządzania i restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Obecnie pełnomocnik ds. restrukturyzacji Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka". W przeszłości m. in.: dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, p.o. dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Pełnomocnik ds. Restrukturyzacji Bazy Klinicznej oraz Organizacji Onkologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na uczelniach: Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Warszawskie Uniwersytet Medyczny. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

Bierze udział w sesjach:

 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

  • Główne problemy dotyczące rynku zamówień publicznych w sektorze medycznym – perspektywa oferentów, zamawiających i decydentów
  • Sytuacja podmiotów zamawiających i oferentów w postępowaniach przetargowych – czy obecne regulacje prawne zapewniają równowagę w relacjach między obiema stronami postępowań przetargowych w ochronie zdrowia?
  • Zakres stosowania pozacenowych kryteriów wyboru ofert – możliwości zawarte w przepisach i rzeczywistość
  • Czy obecna ustawa Prawo zamówień publicznych sprzyja prowadzeniu polityki zakupowej zapewniającej szpitalom wyposażenie w sprzęt zgodnie z profilem ich działalności i rzeczywistymi potrzebami?
  • Przetargi centralne dedykowane określonym rodzajom jednostek ochrony zdrowia – w jakim zakresie mogą być narzędziem służącym racjonalnemu wykorzystywaniu efektu skali w zakupach prowadzonych przez podmioty lecznicze
  • Procedury dialogu konkurencyjnego i dialogu technicznego w przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – jak korzystamy z tych rozwiązań?
  • Standard umów stosowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze medycznym – jakie elementy powinien uwzględniać taki wzorcowy dokument?
  • Znaczenie systemu compliance w prowadzeniu przez szpitale odpowiedzialnej polityki zakupowej

  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

  • Jacek Janik - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Józef Kurek - dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
  • Karolina Libront - prawnik, członek Komisji ds. zamówień publicznych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
  • Piotr Nowicki - pełnomocnik ds. restrukturyzacji, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie