Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Marek Gierlotka

Marek Gierlotka

Firma: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Stanowisko: kierownik, Oddział Kardiologii

Dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. Uniwersytetu Opolskiego, związany wiele lat z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu kierowanym przez Prof. Mariana Zembalę i III Katedrzą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii, gdzie pracował u boku Prof. Lecha Polońskiego a następnie Prof. Mariusza Gąsiora. W roku 2018 objął kierownictwo nowo stworzonej Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla województwa opolskiego (wcześniej śląskiego). Mocno zaangażowany w pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną w krajowych i europejskich towarzystwach naukowych. Obecnie Przewodniczy Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz wchodzi w skład Zarządu Acute Cardiovascular Care Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie współprowadzi Research and Science Section i jest odpowiedzialny między innymi za badania rejestrowe. Łączy wiedzę i doświadczenie naukowo-kliniczne z umiejętnością szerokiego, populacyjnego i organizacyjnego spojrzenia na problemy kardiologii i schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz doświadczonym kardiologiem inwazyjnym. Od początku swojej pracy zawodowej, działalności naukowej i dydaktycznej zajmował się problemami intensywnej terapii kardiologicznej, w tym epidemiologią, diagnostyką i leczeniem ostrych zespołów wieńcowych i niewydolności serca.

W trakcie swojej pracy naukowej stał się ekspertem w zakresie projektowania i analiz dużych baz danych oraz rejestrów medycznych. Wśród głównych projektów w tej dziedzinie należy wymienić Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, Narodową Bazę Danych Zawałów Serca AMI-PL oraz Śląski Rejestr Udarów Mózgu SILSTROKE, których był współtwórcą, wspólnie z Profesorami Lechem Poloński, Mariuszem Gąsiorem, Tomaszem Zdrojewskim, Bogdanem Wojtyniakiem i Grzegorzem Opolskim. Odpowiadał również za ich aspekt techniczno-informatyczny i analityczny.

W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i jako konsultant wojewódzki wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, związanych z kształtowaniem organizacji i finansowania opieki kardiologicznej w kraju. W latach 2015-2016 pracował aktywnie w grupie ekspertów tworzących założenia kompleksowej opieki nad chorym z zawałem serca i jest współautorem stanowiska PTK w tym zakresie. Został powołany do Komitetu Naukowego Konferencji PTK na kadencję 2017-2019.

Wielokrotnie był nagradzany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, między innymi Nagrodami Naukowymi jako pierwszy autor i współautor publikacji, oraz trzykrotnie przez Kardiologię Polską za najczęściej cytowane publikacje. W roku 2018 roku został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii medycyna i inżynieria biomedyczna przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Bierze udział w sesjach:

 • KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  Sesja współorganizowana przez AISN

  Prezentacje:

  • Stenty wieńcowe jednak nie będą znikać...? Czy jest przyszłość dla technologii bioresorbowalnych
   czy pozostaniemy w metalowej klatce?
  • Nie tylko stenty. Nowe technologie w cewnikach balonowych
  • Ćwierć miliona obrotów na minutę i nie tylko. Nowoczesne metody modyfikacji uwapnionych blaszek
   miażdżycowych
  • Pień i bifurkacje – ciągłe wyzwanie dla nowych technologii
  • Angioplastyka bez kontrastu. Zero-contrast PCI

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  • Sławomir Dobrzycki - kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Mariusz Gąsior - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik
  • Paweł Gąsior - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Marek Gierlotka - kierownik, Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  • Michał Hawranek - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Łukasz Pyka - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Tomasz Roleder - kierownik, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Kardiologia – system i medycyna

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Kardiologia – system i medycyna

  • Przyczyny wysokiej zapadalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia (ChUK) w Polsce; jak można temu zapobiec?
  • Polska vs kraje UE i OECD – umieralność i zapadalność na ChUK
  • Wydatki na leczenie chorób układu krążenia
  • Dlaczego kolejki nie są wystarczającym wyznacznikiem dostępu do usług kardiologicznych?
  • Kompleksowość opieki sercowo-naczyniowej:
  • – dotychczasowy bilans Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał)
  • – kompleksowa opieka u chorych z niewydolnością serca – pierwsze doświadczenia w realizacji pilotażu Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS)
  • – kompleksowa opieka u chorych z zaburzeniami metabolicznymi w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia
  • – kompleksowa opieka u chorych z rozsianą miażdżycą
  • Narodowy program zdrowego serca – szansa na zmianę niekorzystnych trendów w demografii Polski?

  Kardiologia – system i medycyna

  • Paweł Buszman - American Heart of Poland SA
  • Zbigniew Eysymontt - dyrektor naczelny, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, członek zarządu, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  • Mariusz Gąsior - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik
  • Marek Gierlotka - kierownik, Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  • Piotr Jankowski - I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Krystian Wita - p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie