Sesje

09:30-11:00

 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Główne założenia i kierunki polityki lekowej państwa
  • Zmiany w ustawie refundacyjnej
  • Nowelizacja prawa farmaceutycznego – apteka w systemie ochrony zdrowia, rola farmaceuty
  • Podsumowanie i wnioski z dotychczasowej realizacji programu 75+
 • Zanieczyszczenie powietrza w Polsce - z tym wreszcie trzeba coś zrobić

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polska – kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie – twarde dowody i dane: prezentacja
  • Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zapadalność w wybranych chorobach – skutki społeczne i ekonomiczne
  • Dyskusja z udziałem:
   - Przedstawicieli resortów: zdrowia, energii i środowiska
   - Lekarzy
   - Architektów
  • Aneta Ciślak , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Agnieszka Kaczmarska , Prezes Zarządu, SARP Oddział w Katowicach,
  • Jerzy Kozielski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Marlena Kropidłowska , Specjalista ds. komunikacji, Organizacja HEAL Polska,
  • Władysław Pierzchała , Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Emilia Piotrowska , Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy,
  • Ryszard Rotaub , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
 • Podstawowa opieka zdrowotna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • POZ – kiedy naprawdę stanie się w Polsce strażnikiem systemu?
  • Poprawa jakości opieki w praktyce lekarza rodzinnego – jak to zrobić
  • Organizacja i finansowanie – strategia i ustawa o POZ
  • Informatyzacja POZ a wprowadzenie skoordynowanego leczenia otwartego – nowe technologie w służbie medycyny
 • Zdrowy szpital cz. I. - Leczenie szpitalne w systemie opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Stan prac nad tzw. siecią szpitali; kryteria wejścia do sieci – dla kogo sieć, dla kogo postępowanie konkursowe?
  • Dyskusja o nowych zasadach finansowania szpitali z udziałem:
   - Przedstawicieli MZ, NFZ
   - Zarządzających szpitalami
   - Ekspertów rynku medycznego
   - Prawników
  • Andrzej Jacyna , p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Maciej Kowalczyk , Dyrektor Naczelny, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Jerzy Szafranowicz , dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Marek Tombarkiewicz , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Krystyna Walendowicz , dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
  • Marek Wójcik , podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015, ekspert, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich,
 •  
  • Możliwości naprawcze niezwykłego narządu jakim jest mózg
  • Śpiączka mózgowa - przyczyny i możliwe interwencje medyczne
  • Komórki macierzyste i ich rola w leczeniu chorób układu nerwowego
  • Trombektomia wewnątrzmózgowa i jej skuteczność w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu
  • Podstawy neurofizjologiczne skutecznej neurorehabilitacji
  • Standardy leczenia i dostęp do terapii stosowanych w zaawansowanej chorobie Parkinsona – Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej
  • Przemysław Nowacki , Prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Krystyna Pierzchała , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
  • Wojciech Poncyljusz , Przewodniczący, Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Monika Rudzińska-Bar , Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Agnieszka Słowik , Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Jarosław Szczygieł , Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”,
 • Opieka perinatalna i okołoporodowa w Polsce - debata interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sukcesy i problemy w opiece perinatalnej i okołoporodowej w Polsce – przegląd i omówienie wskaźników
  • Dyskusja z udziałem perinatologów, neonatologów i położników
  • Ewa Helwich , Kierownik, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
  • Marian Kreis , Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II,
  • Stanisław Radowicki , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Krzysztof Sodowski , Ginekolog Położnik, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Krzysztof Szaflik , Kierownik, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
  • Wojciech Zawalski , dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Chirurgia naczyniowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dokąd zmierza chirurgia naczyniowa w Polsce – sukcesy i wyzwania
  • Zmiana wycen procedur naczyniowych a epidemiologią chorób układu naczyniowego
  • Piotr Andziak , Kierownik, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Wacław Kuczmik , Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Naczyń, Górnośląskie Centrum Medyczne,
  • Grzegorz Oszkinis , Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  • Piotr Szopiński , Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej,
  • Tomasz Urbanek , Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Barbara Więckowska , dyrektor, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Zdrowia,
 • Blok operacyjny i coś więcej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Blok operacyjny XXI wieku – co to oznacza?
  • Systemy monitorowania pacjentów
  • Zintegrowane sale operacyjne
  • Sale hybrydowe
  • Trendy w aparaturze i wyposażeniu bloków operacyjnych'
  • Projektowanie i budowa bloków operacyjnych
  • Andrzej Bochenek , Członek Rady Nadzorczej, American Heart of Poland SA,
  • Tomasz Jakimowicz , Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Jacek Janik , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Jerzy Sadowski , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiochirurgii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego,

11:30-13:00

 • Urologia i urologia onkologiczna w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Realność wycen procedur w urologii
  • Dostęp pacjentów do terapii lekowych m.in. w urologii onkologicznej
  • Andrzej Borówka , Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital im. F. Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia – Otwock,
  • Piotr Chłosta , Kierownik, Katedra i Klinika Urologii UJ CM w Krakowie, Prezes, Polskie Towarzystwo Urologiczne,
  • Szymon Chrostowski , Prezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Jakub Dobruch , Kierownik, Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
  • Jan Kawecki , Dyrektor Szpitala, MED Holding SA, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowitnej Szpital Specjalistyczny im. Prof. E.Michałowskiego,
 • Przemysł farmaceutyczny w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przemysł farmaceutyczny na mapie gospodarczej kraju – m.in. udział w PKB i rynku pracy
  • Refundacyjny tryb rozwojowy – warunki wprowadzenia zachęt do inwestowania w Polsce
  • Innowacyjność i działalność badawcza branży farmaceutycznej
  • Inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr
 • Demografia - skutki dla systemu ochrony zdrowia i całej gospodarki

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak się starzejemy – prezentacja i omówienie najważniejszych wskaźników dotyczących prognoz demograficznych
  • Starzejące się społeczeństwo – wyzwania dla lekarzy, polityków, pracodawców
  • Średnia wieku pielęgniarek i lekarzy w Polsce
  • Polityka zdrowotna i społeczna – dlaczego razem, a nie osobno w obliczu wyzwań demograficznych
  • Srebrna gospodarka w Polsce – jaki ma potencjał?
  • Piotr Bednarski , Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Beata Drzazga , Prezes Zarządu, Betamed SA,
  • Anna Janik , Przewodnicząca, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
  • Anna Kacprzyk , manager ds. innowacji i public affairs, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
  • Antoni Kolek , Dyrektor Gabinetu Prezesa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Tomasz Kostka , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Daniel Kuropaś , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Andrzej Mądrala , wiceprezydent, Pracodawcy RP,
 • Cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów dla lekarzy rodzinnych. Cz. I

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Diabetologia
  • Geriatria
  • Okulistyka
  • Jarosław Derejczyk , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach,
  • Anna Heinke-Knudsen , Młodszy Asystent, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach,
  • Krzysztof Strojek , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca,
 • Zdrowy szpital cz. II. - Zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Stan finansów polskich szpitali; zarządzanie zobowiązaniami lecznic
  • Zarządzanie kontraktem, budżetowanie, koszty, zarządzanie personelem
  • Inwestycje w szpitalach a wymogi MZ i NFZ
  • Spójność systemu oceny inwestycji w ochronie zdrowia z siecią szpitali – jak wprowadzić efektywną politykę inwestycyjną w polskiej służbie zdrowia?
  • Ewa Bachta , Zastędca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Dorota Gałczyńska-Zych , dyrektor, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
  • Bolesław Gronuś , Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Małgorzata Majer , Prezes Zarządu, Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.,
  • Piotr Najbuk , Associate, Praktyka Life Science, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.,
  • Piotr Nowicki , dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu,
  • Lucjan Sobieraj , Prezes Zarządu, Nefrolux Sp.J.,
  • Wojciech Zawalski , dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 •  
  • Przyczyny zbyt późnego rozpoznawania chorób oczu w Polsce
  • AMD, zaćma, retinopatia cukrzycowa – jak leczymy te choroby w Polsce
  • Starzejące się społeczeństwo – problem społeczny, elementy zaradcze w okulistyce
  • Nie chodzi tylko o finansowanie, czyli jak można skrócić kolejki do zabiegów okulistycznych?
  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach,
  • Ewa Mrukwa-Kominek , Kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Robert Rejdak , Kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Marek Rękas , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki, Kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
 • Hematoonkologia - model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Mocne i słabe strony opieki hematoonkologicznej w Polsce
  • Determinanty skutecznej terapii
  • Potrzeby pacjenta hematologicznego w centrum zmian systemowych
  • Kompleksowa i koordynowana opieka hematoonkologiczna – modelowe rozwiązania
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Andrzej Jacyna , p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Urszula Jaworska , Prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
  • Wiesław Jędrzejczak , Krajowy Konsultant w Dziedzinie Hematologii,
  • Ewa Lech-Marańda , Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kierownik, Klinika Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Gabriela Ofierska-Sujkowska , Dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Marek Tombarkiewicz , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
 • Nowe technologie w chirurgii naczyniowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Możliwości nowoczesnej chirurgii wewnątrznaczyniowej
  • Nowe technologie – czy zawsze oznaczają wyższe koszty?
  • Piotr Andziak , Kierownik, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Wacław Kuczmik , Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Naczyń, Górnośląskie Centrum Medyczne,
  • Marcin Pakulski , Wicedyrektor ds. Medycznych, American Heart of Poland SA,
  • Krzysztof Pyra , Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
  • Piotr Szopiński , Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej,
 • Medycyna pola walki - cz. I

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wykorzystanie doświadczeń medycyny pola walki w obszarze ochrony zdrowia

13:45-15:15

 • Między lekarzem a pacjentem - miejsce apteki w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola apteki i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia
  • Opieka farmaceutyczna jako element ewolucji na rynku aptek
  • Projekt nowelizacji ustawy Prawa Farmaceutycznego i ocena proponowanych rozwiązań – kto zyska, kto straci?
  • Przyszłość rynku aptecznego w Polsce?
 • Cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów dla lekarzy rodzinnych. Cz. II

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Onkologia
  • Ortopedia
  • Choroby płuc
  • Tadeusz Bold , Ordynator Oddziału Chorob Płuc, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Michał Mielnik , Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Zdrowy szpital cz. III - Inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – dyskusja o znaczeniu tego narzędzia dla szpitalnych inwestycji
  • Nie liczymy tylko na unijne środki – źródła finansowania inwestycji w szpitalach
  • Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia
  • Zakupy grupowe – możliwości i ograniczenia
 • Okulistyka - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współpraca okulistów z diabetologami m.in. w zakresie rozpoznawania retinopatii cukrzycowej
  • Bożena Janicka , Prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii,
  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach,
  • Marek Rękas , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki, Kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Krzysztof Strojek , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca,
 • Otyłość - problem medyczny, społeczny i ekonomiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Otyłość – wyzwanie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia
  • Choroby towarzyszące otyłości
  • Metody leczenia otyłości
  • Leczenie ortopedyczne pacjentów z otyłością
  • Maciej Michalik , Kierownik, Katedra i Kliniki Chirurgii Ogólnej Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • Krzysztof Paśnik , Kierownik, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii, Wojskowy Instytutu Medyczny w Warszawie,
  • Ludmiła Podgórska , Dietetyk, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Marzena Sekuła , Psycholog, Uniwersytet SWPS w Warszawie,
  • Mariusz Wyleżoł , Kierownik, Klinika Chirurgii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
 • Życie po wypisie ze szpitala - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Terapia oraz prowadzenie pacjenta po zakończeniu zasadniczego leczenia
  • Rehabilitacja
  • Rozwiązania telemedyczne w zakresie monitorowania stanu pacjenta
  • Przestrzeganie zaleceń lekarskich – nadal mamy problemy z compliance; jak to zmienić?
  • Bieżące monitorowanie stanu pacjenta
  • Zbigniew Eysymontt , dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Jerzy Kozielski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Krystyna Księżopolska-Orłowska , konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, kierownik, Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
  • Marzena Sygut , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Szczepański , prorektor ds. nauki, kierownik, Katedra i Klinikia Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM,
  • Krystyna Walendowicz , dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 • Diagnostyka obrazowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Trendy i najnowsze osiągnięcia w obrazowaniu medycznym
  • Radiologia zabiegowa - rozwiązywanie trudnych problemów
  • Diagnostyka obrazowa a systemy informatyczne
  • Robert Chrzan , Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Krzysztof Pyra , Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
  • Andrzej Urbanik , konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
  • Adam Zapaśnik , Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
 • Medycyna pola walki - cz. II

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wykorzystanie doświadczeń medycyny pola walki w obszarze ochrony zdrowia
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie