Sesje

09:00-11:30

 • Sesja inauguracyjna - prawie okrągły stół, czyli od czego zależy punkt widzenia.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Debata. Główne zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia i ich przewidywane skutki – dyskusja z udziałem przedstawicieli:
   - Polityków
   - Lekarzy i pielęgniarek
   - Zarządzających placówkami medycznymi
   - Pacjentów
   - Prawników
   - Ekspertów rynku medycznego
   - Dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia
  • Krótkie wystąpienia członków Rady Naukowej HCC

12:00-13:30

 • Finansowanie ochrony zdrowia - wyważanie otwartych drzwi?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przyszłość NFZ i przejście do budżetowego modelu finansowania świadczeń
  • Finansowanie szpitali, specjalistyki i POZ – główne kierunki zmian
  • Modele finansowania świadczeń w wybranych krajach – przegląd, rekomendacje, wnioski dla Polski
  • Dopłaty pacjentów do świadczeń (wyrobów) medycznych – aspekty prawne, uwarunkowania polityczne i rzeczywistość
  • Robert Bitner , Dyrektor Generalny, Alcon Polska Sp. z o.o.,
  • Lidia Gądek , poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Andrzej Jacyna , p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Andrzej Jaworski , Członek Zarządu, PZU SA,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Wojciech Szefke , prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed,
  • Mirosława Trojnacka , Kierownik, Dział Controllingu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
 • Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance w opiece zdrowotnej

  PRELEGENCI
   
 • Życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym

  PRELEGENCI
   
  • Agnieszka Drosdzol-Cop , Kierownik, Zakład Patologii Ciąży, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Robert Krysiak , Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Marek Krzystanek , Kierownik, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Ortopedia geriatryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Diagnostyka osteoporozy
  • Złamanie osteoporotyczne
  • Endoprotezoplastyka biodra, kolana i barku
  • Rehabilitacja
  • Szymon Dragan , Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
  • Wojciech Glinkowski , kierownik, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Bogdan Koczy , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
  • Damian Kusz , Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu,
  • Michał Mielnik , Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Marek Synder , Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Wojciech Widuchowski , Ortopeda, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Pneumonologia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowoczesne metody skutecznej kontroli astm
  • Ile nas kosztują choroby układu oddechowego w Polsce?
  • Optymalizacja leczenia niewydolności oddychania poprzez domowe leczenie tlenem i wentylacją mechaniczną
  • Techniki i technologie medyczne (UBUS, EUS, TK, genetyka) poprawiające skuteczność diagnostyczna i leczniczą w raka płuca
  • Standaryzacja badań oddychania we śnie w kontekście wypadkowości komunikacyjnej kierowców chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)
  • Samoistne włóknienie płuc aktualne szanse na powstrzymanie rozwoju tej śmiertelnej choroby
  • Adam Barczyk , Kierownik, Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Ryszarda Chazan , Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek, Komitet Nauk Klinicznych, Polska Akademia Nauk,
  • Joanna Chorostowska-Wynimko , Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  • Rafał Krenke , Kierownik, Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Władysław Pierzchała , Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Szymon Skoczyński , Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Jakub Szulc , dyrektor, ekspert sektora ochrony zdrowia, EY,
  • Maciej Tażbirek , Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Choroby rzadkie - problemy pacjentów, ich opiekunów i sytemu opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dlaczego rośnie liczba zidentyfikowanych chorób rzadkich – postępy w genetyce
  • Zalecenia Rady UE wzywające kraje członkowskie do opracowania narodowych strategii dla chorób rzadkich
  • Leki stosowane w chorobach rzadkich i zasady ich refundacji – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach
  • Nowelizacja ustawy refundacyjnej w zakresie leków sierocych – szansa na poprawę dostępu pacjentów do terapii chorób rzadkich w Polsce
 • E-zdrowie - przed nami nadal długa droga

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Projekty centralne, m.in. P1 – co dalej?
  • Rozwój platform regionalnych
  • E-dokumentacja medyczna – jesteśmy gotowi?
  • Rozwój technologii medycznych i funkcjonalności rozwiązań informacyjnych a rosnące oczekiwania lekarzy oraz zrządzających placówkami wobec dostawców systemów
  • Piotr Brukiewicz , Prezes Rady, Śląska Izba Aptekarska,
  • Marcin Grabowski , p.o. dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Józef Kurek , Dyrektor, Prezes, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Daniel Kuropaś , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Paweł Masiarz , Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Grzegorz Mródź , Wiceprezes Zarządu, Kamsoft SA,
  • Piotr Piątosa , Prezes Zarządu, Comarch Healthcare SA,
  • Roman Rogóż , Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • Diabetologia - problem zdrowotny i społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Koszty leczenia cukrzycy za szczególnym uwzględnieniem kosztów powikłań sercowo-naczyniowych
  • Profilaktyka – czy potrafimy zapobiegać cukrzycy?
  • Jak prowadzić pacjenta do celu terapii – utrzymywania właściwego wskaźnika glikemii
  • W jaki sposób modyfikować terapię, kiedy ten wskaźnik nie jest wyrównany
  • Farmakoterapia w diabetologii – stan obecny oraz oczekiwania pacjentów i lekarzy
  • Edukacja pacjentów z cukrzycą typu 2 i znaczenie właściwego prowadzenia tych pacjentów w POZ
  • Krzysztof Chlebus , I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Leszek Czupryniak , Kierownik, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Dzida , Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii,
  • Krzysztof Strojek , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca,
  • Wojciech Wysoczański , Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Edukacyjny okrągły stół - kontynuacja z debaty z XII Forum Rynku Zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kształcenie kadr medycznych – zarówno podczas studiów, jak i w ramach kształcenia podyplomowego
  • Dyskusja z udziałem Ministerstwa Zdrowia; uczelni medycznych; lekarzy stażystów; rezydentów; studentów medycyny
  • Czy zarobki sprzyjają zapełnianiu luki pokoleniowej wśród lekarzy w Polsce?
  • Wojciech Bik , Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  • Tomasz Grodzicki , Prorektor ds. Collegium Medicum, Kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, Uniwersytet Jagielloński,
  • Łukasz Jankowski , Porozumienie Rezydentów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
  • Barbara Jodłowska-Jędrych , Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Ligia Kornowska , Przewodnicząca, Młodzi Menedżerowie Medycyny, Polska Federacja Szpitali,
  • Jacek Kozakiewicz , Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Tomasz Szczepański , prorektor ds. nauki, kierownik, Katedra i Klinikia Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia,

14:15-15:45

 • Zdrowie publiczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zapobieganie chorobom najtańszym ogniwem systemu opieki zdrowotnej. Czy naprawdę wszyscy są do tego przekonani?
  • Narodowy Program Zdrowia – główne cele, stan realizacji, perspektywy
  • Edukacja i profilaktyka zdrowotna – miejsce i zadania dla samorządów, organizacji pozarządowych, wybranych podmiotów i instytucji
  • Sukces w zdrowiu publicznym – case study samorządu lub organizacji
  • Nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych – m.in. niepokojące zróżnicowanie regionalne pod względem niektórych wskaźników zdrowotnych – jak to zmienić?
  • Maciej Bogucki , ekspert zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej przy Ministerstwie Rozwoju,
  • Adam Fronczak , Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2011, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Beata Małecka-Libera , poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r., Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Justyna Mieszalska , zastępca dyrektora, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia,
  • Bolesław Samoliński , Kierownik, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się,
  • Maciej Sytek , Dyrektor, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Wyroby medyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych – stan na marzec 2017 r.
  • Wyroby medyczne a leki – dyskusja o modelach refundacji
  • Dyskusja z udziałem przedstawicieli MZ, dostawców wyrobów medycznych i pacjentów
 •  
  • Polska kardiologia – główne sukcesy, wyzwania i problemy
  • Opieka poszpitalna pacjentów kardiologicznych – stan obecny i planowane zmiany
  • Założenia tzw. pakietu zawałowego
  • Dyskusja o wycenach świadczeń w polskiej kardiologii
  • Rehabilitacja kardiologiczna
  • Elektrokardiologia – wybrane zagadnienia
  • Piotr Buszman , wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA,
  • Zbigniew Eysymontt , dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Katarzyna Mizia-Stec , Kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Marzena Sygut , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Wojciech Wysoczański , Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Zawalski , dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Najnowsze technologie w ortopedii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rozwój implantologii z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
  • Techniki 3d w ortopedii – indywidualne endoprotezy „na miarę”
  • Leczenie biologiczne w ortopedii
  • Szymon Dragan , Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
  • Bogdan Koczy , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
  • Damian Kusz , Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu,
  • Michał Mielnik , Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Marek Synder , Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Wojciech Widuchowski , Ortopeda, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Onkologia - diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wyzwania związane z rozpoznawaniem wybranych chorób nowotworowych
  • Podsumowanie zmian w tzw. pakiecie onkologicznym
  • Zmiany w refundacji terapii onkologicznych – nowe możliwości
  • Dostęp do nowoczesnych terapii w wybranych chorobach nowotworowych
  • Iwona Bączek , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Andrzej Deptała , prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, kierownik, Klinika Onkologii i Hematologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Stanisław Góźdź , Dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Cezary Szczylik , Kierownik, Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
 • Media i medycyna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • „Hieny prasowe” i rzecznicy prasowi przy jednym stole
  • Wymiana argumentów, doświadczeń i wzajemnych oczekiwań
  • Wnioski z dyskusji z udziałem dziennikarzy specjalizujących się w tematyce medycznej oraz rzeczników prasowych szpitali oraz urzędów i instytucji ochrony zdrowia
 • Telemedycyna dla medycyny, a nie zamiast medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce telemedycyny w opiece nad pacjentem: m.in. reumatologia, psychiatria, geriatria, diabetologia, pulmonologia
  • Telemedycyna w rehabilitacji leczniczej
  • Możliwości i ograniczenia w stosowaniu rozwiązań telemedycznych
  • Prawo i telemedycyna, czyli czekając na przepisy
  • mHealth, czyli coś więcej niż tylko gadżety
  • Piotr Bednarski , Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Wojciech Glinkowski , kierownik, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu,
  • Eugeniusz J. Kucharz , Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Jarosław Markowski , Kierownik, Katedra i Klinika Laryngologii, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Paweł Masiarz , Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Bartosz Pampuch , Wiceprezes Zarządu, Comarch Healthcare SA,
  • Roman Rogóż , Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
  • Krzysztof Suszek , Przewodniczący Rady, Fundacja Misja Medyczna,
  • Andrzej Urbanik , konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
 • Pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dlaczego wielu lekarzy ma z tym problem?
  • Interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy rodzinnych, specjalistów i osób niepełnosprawnych
  • Barbara Daniel , Dyrektor, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  • Gabriela Knapik , Samodzielny Specjalista, Śląski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Beata Łabuz-Roszak , Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka,
  • Katarzyna Rybok , Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Szanowny Pacjencie - suplement diety to nie lek!

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czym są suplement diety; czym różnią się od leków?
  • Co roku na suplementy diety wydajemy miliardy złotych, czasem kosztem leków czy innych uzasadnionych wydatków. To dobry kierunek?
  • Wyniku raportu TNS Polska z 2014 roku dotyczącego świadomego samoleczenia w Polsce
  • Reklamy suplementów – „hit” w mediach i co dalej?
  • Dekalog racjonalnego wyboru suplementów ŚIL i ŚIA
  • Piotr Brukiewicz , Prezes Rady, Śląska Izba Aptekarska,
  • Anna Cieślik , Dyrektor, Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Luiza Jakubiak , dziennikarz, Rynek Aptek i Rynek Zdrowia,
  • Jacek Kozakiewicz , Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Bogusław Okopień , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej, Kierownik Katedry Farmakologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk , Prezes Zarządu, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek,
  • Ewa Warmińska , Zastępca Dyrektora, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
  • Iwona Wawer , Wydział Farmaceutyczny, Wiceprezes Zarządu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Federacja Suplementów,
  • Jacek Wykowski , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
 • Etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przyrzeczenie lekarskie wczoraj i dzisiaj
  • Relacje lekarzy z przemysłem farmaceutycznym a etyka lekarska
  • Tajemnica lekarska – czy może „jawnica”?
  • Łamanie zasad etycznych i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
  • Konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi i prawa do krytyki a art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej

16:15-17:00

 • Jakość suplementów diety

  PRELEGENCI
   
  • Iwona Wawer , Wydział Farmaceutyczny, Wiceprezes Zarządu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Federacja Suplementów,

16:15-17:30

 • Opieka koordynowana w różnych dziedzinach medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Opieka koordynowana czy opieka kompleksowa a może koordynowana opieka kompleksowa?
  • Opieka kompleksowa dla wybranych dziedzin czy dla całej medycyny?
  • Oczekiwane korzyści, ryzyka niepowodzenia
  • Jak mierzyć efektywność opieki kompleksowej?
  • Czy opieka kompleksowa to propozycja dla systemów bogatych czy biednych?
  • Opieka koordynowana jako współczesna strategia opieki nad pacjentem z wieloma schorzeniami:
   - Koordynacja na poziomie lekarz rodzinny - specjalista
   - Koordynacja na poziomie specjalista - specjalista
 • Działania antykorupcyjne w systemie ochrony zdrowia. Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola Izby POLMED w kształtowaniu etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu medycznego a reprezentantami ochrony zdrowia
  • Przyczyny zmian w branżowych regulacjach etycznych; przeciwdziałanie korupcji i działaniom korupcjogennym w systemie ochrony zdrowia na świecie i w Polsce
  • Wpływ zmian w kodeksie etyki branży wyrobów medycznych na działalność przedstawicieli ochrony zdrowia (udział w wydarzeniach edukacyjnych, szkoleniach, konferencjach, kongresach itp.)
  • System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Kształtowanie polityki etycznej szpitala: refleksje nad kodeksem etyki
  • Wdrożenie systemu compliance w szpitalu – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas
  • Dyskusja uczestników spotkania
  • Dariusz Bąk , Ekspert ds. Etyki, Ekspert Projektu MedKompas, Wykładowca Akademicki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • Ewa Karamon , Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król,
  • Oskar Luty , Adwokat, Ekspert Prawny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
  • Witold Włodarczyk , Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
 • Rozwiązania telemedyczne w kardiologii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jaki chory kwalifikuje się do opieki telemedycznej?
  • Czy diagnozować czy tylko monitorować chorego zdiagnozowanego?
  • Skuteczność telenadzoru w polskich warunkach – wyniki MONITEL-HF i zabrzańskiego rejestru chorych z domowym monitorowaniem
  • Czy już czas na nowy, „teleinformatyczny” produkt NFZ?
  • Piotr Buszman , wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Ryszard Piotrowicz , kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Lech Poloński , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krzysztof Szydło , Przewodniczący-Elekt, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Polska interna - sukcesy i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pełne, internistyczne oraz interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta – dlaczego warto dążyć do takiego modelu?
  • Liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w Polsce – stan obecny, prognozy oraz potrzeby pacjentów
  • Brakuje nam bardziej geriatrów, czy internistów?
  • Możliwości poszerzania edukacji internistów o wiedzę z zakresu geriatrii
  • Jarosław Derejczyk , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach,
  • Jacek Imiela , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Prezes, Towarzystwo Internistów Polskich,
  • Lech Kucharski , Oddział Chorób Wewnętrznych III, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Przewodniczący, Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, Towarzystwo Internistów Polskich,
  • Eugeniusz J. Kucharz , Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Agata Pustułka , Dziennikarz, Dziennik Zachodni,
  • Aleksander Sieroń , Krajowy Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
 • Onkologia - organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Debata dyrektorów ośrodków onkologicznych, lekarzy, przedstawicieli uczelni medycznych oraz pacjentów
  • Współpraca i koordynacja czy konkurowanie placówek?
  • Iwona Bączek , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Szymon Chrostowski , Prezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Andrzej Deptała , prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, kierownik, Klinika Onkologii i Hematologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Stanisław Góźdź , Dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Małgorzata Syczewska , Dyrektor, Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka",
 • Bazy danych w medycynie - znacznie dla systemu, lekarzy i pacjentów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Duże bazy danych – co wnoszą do praktyki klinicznej?
  • Jak uzyskane z baz danych informacje wykorzystać w praktyce klinicznej?
  • Bazy danych a tworzenie map potrzeb zdrowotnych
  • Rejestry medyczne
  • Czy inwestować w nowe badania czy w optymalizację analiz wyników z baz danych czyniąc je bardziej wiarygodnymi?
  • Co zrobić aby analizy baz danych stały się podstawą kreowania polityki zdrowotnej?
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Marek Gierlotka , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Marcin Grabowski , p.o. dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Marek Gzik , Dziekan, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach,
  • Piotr Soszyński , Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu, Medicover Polska,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Barbara Więckowska , dyrektor, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Zdrowia,
  • Kajetan Wojsyk , Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, CSIOZ,
 • Transkulturowość w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pacjenci różnych wyznań, kultur i narodowości w gabinecie medycznym
  • Zagadnienia etyczne i medyczne – trudne decyzje lekarza, argumenty pacjentów dotyczące np. odmowy w procesie leczenia np. z przyczyn religijnych lub kulturowych

19:00

 • Wieczorna gala

   
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie