Sesje

09:00-11:30

 • Sesja inauguracyjna - prawie okrągły stół, czyli od czego zależy punkt widzenia.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Debata. Główne zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia i ich przewidywane skutki – dyskusja z udziałem przedstawicieli:
   - Polityków
   - Lekarzy i pielęgniarek
   - Zarządzających placówkami medycznymi
   - Pacjentów
   - Prawników
   - Ekspertów rynku medycznego
   - Dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia
  • Krótkie wystąpienia członków Rady Naukowej HCC

12:00-13:30

 • Finansowanie ochrony zdrowia - wyważanie otwartych drzwi?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przyszłość NFZ i przejście do budżetowego modelu finansowania świadczeń
  • Finansowanie szpitali, specjalistyki i POZ – główne kierunki zmian
  • Modele finansowania świadczeń w wybranych krajach – przegląd, rekomendacje, wnioski dla Polski
  • Dopłaty pacjentów do świadczeń (wyrobów) medycznych – aspekty prawne, uwarunkowania polityczne i rzeczywistość
  • Robert Bitner , Dyrektor Generalny, Alcon Polska Sp. z o.o.,
  • Lidia Gądek , poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Andrzej Jacyna , p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Andrzej Jaworski , Członek Zarządu, PZU SA,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Wojciech Szefke , prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed,
  • Mirosława Trojnacka , Kierownik, Dział Controllingu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
 • Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance w opiece zdrowotnej

  PRELEGENCI
   
 • Życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym

  PRELEGENCI
   
  • Agnieszka Drosdzol-Cop , Kierownik, Zakład Patologii Ciąży, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Robert Krysiak , Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Marek Krzystanek , Kierownik, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Ortopedia geriatryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Diagnostyka osteoporozy
  • Złamanie osteoporotyczne
  • Endoprotezoplastyka biodra, kolana i barku
  • Rehabilitacja
  • Szymon Dragan , Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
  • Wojciech Glinkowski , kierownik, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Bogdan Koczy , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
  • Damian Kusz , Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu,
  • Michał Mielnik , Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Marek Synder , Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Wojciech Widuchowski , Ortopeda, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Pneumonologia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowoczesne metody skutecznej kontroli astm
  • Ile nas kosztują choroby układu oddechowego w Polsce?
  • Optymalizacja leczenia niewydolności oddychania poprzez domowe leczenie tlenem i wentylacją mechaniczną
  • Techniki i technologie medyczne (UBUS, EUS, TK, genetyka) poprawiające skuteczność diagnostyczna i leczniczą w raka płuca
  • Standaryzacja badań oddychania we śnie w kontekście wypadkowości komunikacyjnej kierowców chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)
  • Samoistne włóknienie płuc aktualne szanse na powstrzymanie rozwoju tej śmiertelnej choroby
  • Adam Barczyk , Kierownik, Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Ryszarda Chazan , Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek, Komitet Nauk Klinicznych, Polska Akademia Nauk,
  • Joanna Chorostowska-Wynimko , Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  • Rafał Krenke , Kierownik, Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Władysław Pierzchała , Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Szymon Skoczyński , Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Jakub Szulc , dyrektor, ekspert sektora ochrony zdrowia, EY,
  • Maciej Tażbirek , Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Choroby rzadkie - problemy pacjentów, ich opiekunów i sytemu opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dlaczego rośnie liczba zidentyfikowanych chorób rzadkich – postępy w genetyce
  • Zalecenia Rady UE wzywające kraje członkowskie do opracowania narodowych strategii dla chorób rzadkich
  • Leki stosowane w chorobach rzadkich i zasady ich refundacji – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach
  • Nowelizacja ustawy refundacyjnej w zakresie leków sierocych – szansa na poprawę dostępu pacjentów do terapii chorób rzadkich w Polsce
 • E-zdrowie - przed nami nadal długa droga

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Projekty centralne, m.in. P1 – co dalej?
  • Rozwój platform regionalnych
  • E-dokumentacja medyczna – jesteśmy gotowi?
  • Rozwój technologii medycznych i funkcjonalności rozwiązań informacyjnych a rosnące oczekiwania lekarzy oraz zrządzających placówkami wobec dostawców systemów
  • Piotr Brukiewicz , Prezes Rady, Śląska Izba Aptekarska,
  • Marcin Grabowski , p.o. dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Józef Kurek , Dyrektor, Prezes, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Daniel Kuropaś , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Paweł Masiarz , Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Grzegorz Mródź , Wiceprezes Zarządu, Kamsoft SA,
  • Piotr Piątosa , Prezes Zarządu, Comarch Healthcare SA,
  • Roman Rogóż , Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • Diabetologia - problem zdrowotny i społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Koszty leczenia cukrzycy za szczególnym uwzględnieniem kosztów powikłań sercowo-naczyniowych
  • Profilaktyka – czy potrafimy zapobiegać cukrzycy?
  • Jak prowadzić pacjenta do celu terapii – utrzymywania właściwego wskaźnika glikemii
  • W jaki sposób modyfikować terapię, kiedy ten wskaźnik nie jest wyrównany
  • Farmakoterapia w diabetologii – stan obecny oraz oczekiwania pacjentów i lekarzy
  • Edukacja pacjentów z cukrzycą typu 2 i znaczenie właściwego prowadzenia tych pacjentów w POZ
  • Krzysztof Chlebus , I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Leszek Czupryniak , Kierownik, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Dzida , Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii,
  • Krzysztof Strojek , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca,
  • Wojciech Wysoczański , Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Edukacyjny okrągły stół - kontynuacja z debaty z XII Forum Rynku Zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kształcenie kadr medycznych – zarówno podczas studiów, jak i w ramach kształcenia podyplomowego
  • Dyskusja z udziałem Ministerstwa Zdrowia; uczelni medycznych; lekarzy stażystów; rezydentów; studentów medycyny
  • Czy zarobki sprzyjają zapełnianiu luki pokoleniowej wśród lekarzy w Polsce?
  • Wojciech Bik , Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  • Tomasz Grodzicki , Prorektor ds. Collegium Medicum, Kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, Uniwersytet Jagielloński,
  • Łukasz Jankowski , Porozumienie Rezydentów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
  • Barbara Jodłowska-Jędrych , Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Ligia Kornowska , Przewodnicząca, Młodzi Menedżerowie Medycyny, Polska Federacja Szpitali,
  • Jacek Kozakiewicz , Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Tomasz Szczepański , prorektor ds. nauki, kierownik, Katedra i Klinikia Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia,

14:15-15:45

 • Zdrowie publiczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zapobieganie chorobom najtańszym ogniwem systemu opieki zdrowotnej. Czy naprawdę wszyscy są do tego przekonani?
  • Narodowy Program Zdrowia – główne cele, stan realizacji, perspektywy
  • Edukacja i profilaktyka zdrowotna – miejsce i zadania dla samorządów, organizacji pozarządowych, wybranych podmiotów i instytucji
  • Sukces w zdrowiu publicznym – case study samorządu lub organizacji
  • Nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych – m.in. niepokojące zróżnicowanie regionalne pod względem niektórych wskaźników zdrowotnych – jak to zmienić?
  • Maciej Bogucki , ekspert zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej przy Ministerstwie Rozwoju,
  • Adam Fronczak , Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2011, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Beata Małecka-Libera , poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r., Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Justyna Mieszalska , zastępca dyrektora, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia,
  • Bolesław Samoliński , Kierownik, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się,
  • Maciej Sytek , Dyrektor, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Wyroby medyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych – stan na marzec 2017 r.
  • Wyroby medyczne a leki – dyskusja o modelach refundacji
  • Dyskusja z udziałem przedstawicieli MZ, dostawców wyrobów medycznych i pacjentów
 •  
  • Polska kardiologia – główne sukcesy, wyzwania i problemy
  • Opieka poszpitalna pacjentów kardiologicznych – stan obecny i planowane zmiany
  • Założenia tzw. pakietu zawałowego
  • Dyskusja o wycenach świadczeń w polskiej kardiologii
  • Rehabilitacja kardiologiczna
  • Elektrokardiologia – wybrane zagadnienia
  • Piotr Buszman , wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA,
  • Zbigniew Eysymontt , dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Katarzyna Mizia-Stec , Kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Marzena Sygut , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Wojciech Wysoczański , Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Zawalski , dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Najnowsze technologie w ortopedii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rozwój implantologii z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
  • Techniki 3d w ortopedii – indywidualne endoprotezy „na miarę”
  • Leczenie biologiczne w ortopedii
  • Szymon Dragan , Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
  • Bogdan Koczy , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
  • Damian Kusz , Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu,
  • Michał Mielnik , Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Marek Synder , Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Wojciech Widuchowski , Ortopeda, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Onkologia - diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wyzwania związane z rozpoznawaniem wybranych chorób nowotworowych
  • Podsumowanie zmian w tzw. pakiecie onkologicznym
  • Zmiany w refundacji terapii onkologicznych – nowe możliwości
  • Dostęp do nowoczesnych terapii w wybranych chorobach nowotworowych
  • Iwona Bączek , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Andrzej Deptała , prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, kierownik, Klinika Onkologii i Hematologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Stanisław Góźdź , Dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Cezary Szczylik , Kierownik, Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
 • Media i medycyna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • „Hieny prasowe” i rzecznicy prasowi przy jednym stole
  • Wymiana argumentów, doświadczeń i wzajemnych oczekiwań
  • Wnioski z dyskusji z udziałem dziennikarzy specjalizujących się w tematyce medycznej oraz rzeczników prasowych szpitali oraz urzędów i instytucji ochrony zdrowia
 • Telemedycyna dla medycyny, a nie zamiast medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce telemedycyny w opiece nad pacjentem: m.in. reumatologia, psychiatria, geriatria, diabetologia, pulmonologia
  • Telemedycyna w rehabilitacji leczniczej
  • Możliwości i ograniczenia w stosowaniu rozwiązań telemedycznych
  • Prawo i telemedycyna, czyli czekając na przepisy
  • mHealth, czyli coś więcej niż tylko gadżety
  • Piotr Bednarski , Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Wojciech Glinkowski , kierownik, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu,
  • Eugeniusz J. Kucharz , Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Jarosław Markowski , Kierownik, Katedra i Klinika Laryngologii, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Paweł Masiarz , Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Bartosz Pampuch , Wiceprezes Zarządu, Comarch Healthcare SA,
  • Roman Rogóż , Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
  • Krzysztof Suszek , Przewodniczący Rady, Fundacja Misja Medyczna,
  • Andrzej Urbanik , konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
 • Pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dlaczego wielu lekarzy ma z tym problem?
  • Interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy rodzinnych, specjalistów i osób niepełnosprawnych
  • Barbara Daniel , Dyrektor, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  • Gabriela Knapik , Samodzielny Specjalista, Śląski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Beata Łabuz-Roszak , Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka,
  • Katarzyna Rybok , Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Szanowny Pacjencie - suplement diety to nie lek!

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czym są suplement diety; czym różnią się od leków?
  • Co roku na suplementy diety wydajemy miliardy złotych, czasem kosztem leków czy innych uzasadnionych wydatków. To dobry kierunek?
  • Wyniku raportu TNS Polska z 2014 roku dotyczącego świadomego samoleczenia w Polsce
  • Reklamy suplementów – „hit” w mediach i co dalej?
  • Dekalog racjonalnego wyboru suplementów ŚIL i ŚIA
  • Piotr Brukiewicz , Prezes Rady, Śląska Izba Aptekarska,
  • Anna Cieślik , Dyrektor, Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Luiza Jakubiak , dziennikarz, Rynek Aptek i Rynek Zdrowia,
  • Jacek Kozakiewicz , Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Bogusław Okopień , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej, Kierownik Katedry Farmakologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk , Prezes Zarządu, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek,
  • Ewa Warmińska , Zastępca Dyrektora, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
  • Iwona Wawer , Wydział Farmaceutyczny, Wiceprezes Zarządu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Federacja Suplementów,
  • Jacek Wykowski , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
 • Etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przyrzeczenie lekarskie wczoraj i dzisiaj
  • Relacje lekarzy z przemysłem farmaceutycznym a etyka lekarska
  • Tajemnica lekarska – czy może „jawnica”?
  • Łamanie zasad etycznych i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
  • Konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi i prawa do krytyki a art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej

16:15-17:00

 • Jakość suplementów diety

  PRELEGENCI
   
  • Iwona Wawer , Wydział Farmaceutyczny, Wiceprezes Zarządu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Federacja Suplementów,

16:15-17:30

 • Opieka koordynowana w różnych dziedzinach medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Opieka koordynowana czy opieka kompleksowa a może koordynowana opieka kompleksowa?
  • Opieka kompleksowa dla wybranych dziedzin czy dla całej medycyny?
  • Oczekiwane korzyści, ryzyka niepowodzenia
  • Jak mierzyć efektywność opieki kompleksowej?
  • Czy opieka kompleksowa to propozycja dla systemów bogatych czy biednych?
  • Opieka koordynowana jako współczesna strategia opieki nad pacjentem z wieloma schorzeniami:
   - Koordynacja na poziomie lekarz rodzinny - specjalista
   - Koordynacja na poziomie specjalista - specjalista
 • Działania antykorupcyjne w systemie ochrony zdrowia. Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola Izby POLMED w kształtowaniu etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu medycznego a reprezentantami ochrony zdrowia
  • Przyczyny zmian w branżowych regulacjach etycznych; przeciwdziałanie korupcji i działaniom korupcjogennym w systemie ochrony zdrowia na świecie i w Polsce
  • Wpływ zmian w kodeksie etyki branży wyrobów medycznych na działalność przedstawicieli ochrony zdrowia (udział w wydarzeniach edukacyjnych, szkoleniach, konferencjach, kongresach itp.)
  • System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Kształtowanie polityki etycznej szpitala: refleksje nad kodeksem etyki
  • Wdrożenie systemu compliance w szpitalu – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas
  • Dyskusja uczestników spotkania
  • Dariusz Bąk , Ekspert ds. Etyki, Ekspert Projektu MedKompas, Wykładowca Akademicki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • Ewa Karamon , Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król,
  • Oskar Luty , Adwokat, Ekspert Prawny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
  • Witold Włodarczyk , Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
 • Rozwiązania telemedyczne w kardiologii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jaki chory kwalifikuje się do opieki telemedycznej?
  • Czy diagnozować czy tylko monitorować chorego zdiagnozowanego?
  • Skuteczność telenadzoru w polskich warunkach – wyniki MONITEL-HF i zabrzańskiego rejestru chorych z domowym monitorowaniem
  • Czy już czas na nowy, „teleinformatyczny” produkt NFZ?
  • Piotr Buszman , wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Ryszard Piotrowicz , kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Lech Poloński , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krzysztof Szydło , Przewodniczący-Elekt, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Polska interna - sukcesy i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pełne, internistyczne oraz interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta – dlaczego warto dążyć do takiego modelu?
  • Liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w Polsce – stan obecny, prognozy oraz potrzeby pacjentów
  • Brakuje nam bardziej geriatrów, czy internistów?
  • Możliwości poszerzania edukacji internistów o wiedzę z zakresu geriatrii
  • Jarosław Derejczyk , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach,
  • Jacek Imiela , Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Prezes, Towarzystwo Internistów Polskich,
  • Lech Kucharski , Oddział Chorób Wewnętrznych III, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Przewodniczący, Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, Towarzystwo Internistów Polskich,
  • Eugeniusz J. Kucharz , Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Agata Pustułka , Dziennikarz, Dziennik Zachodni,
  • Aleksander Sieroń , Krajowy Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
 • Onkologia - organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Debata dyrektorów ośrodków onkologicznych, lekarzy, przedstawicieli uczelni medycznych oraz pacjentów
  • Współpraca i koordynacja czy konkurowanie placówek?
  • Iwona Bączek , Dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Szymon Chrostowski , Prezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Andrzej Deptała , prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, kierownik, Klinika Onkologii i Hematologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Stanisław Góźdź , Dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Małgorzata Syczewska , Dyrektor, Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka",
 • Bazy danych w medycynie - znacznie dla systemu, lekarzy i pacjentów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Duże bazy danych – co wnoszą do praktyki klinicznej?
  • Jak uzyskane z baz danych informacje wykorzystać w praktyce klinicznej?
  • Bazy danych a tworzenie map potrzeb zdrowotnych
  • Rejestry medyczne
  • Czy inwestować w nowe badania czy w optymalizację analiz wyników z baz danych czyniąc je bardziej wiarygodnymi?
  • Co zrobić aby analizy baz danych stały się podstawą kreowania polityki zdrowotnej?
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Marek Gierlotka , Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Marcin Grabowski , p.o. dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Marek Gzik , Dziekan, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach,
  • Piotr Soszyński , Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu, Medicover Polska,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Barbara Więckowska , dyrektor, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Zdrowia,
  • Kajetan Wojsyk , Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, CSIOZ,
 • Transkulturowość w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pacjenci różnych wyznań, kultur i narodowości w gabinecie medycznym
  • Zagadnienia etyczne i medyczne – trudne decyzje lekarza, argumenty pacjentów dotyczące np. odmowy w procesie leczenia np. z przyczyn religijnych lub kulturowych

19:00

 • Wieczorna gala

   

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie