Rejestracja

Dla przedstawicieli sektora ochrony zdrowia:

Udział w części konferencyjnej Kongresu (bez dostępu do cateringu oraz udziału w bankiecie) jest bezpłatny dla:

 • Przedstawicieli administracji szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (kadry zarządzającej, dyrektorów placówek medycznych, ordynatorów, dyrektorów medycznych, dyrektorów ds. ekonomicznych i administracyjnych, kierowników działów)
 • Lekarzy
 • Personelu medycznego
 • Pracowników naukowych ośrodków akademickich związanych z ochroną zdrowia
 • Przedstawicieli administracji samorządowej
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Parlamentarzystów
 • Przedstawicieli instytucji, organizacji związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do strefy Premium, w ramach której uczestnicy ze środowiska medycznego będą dodatkowo upoważnieni do:

 • dostępu do cateringu (serwowanego w specjalnie oznaczonym miejscu usytuowanym w pobliżu przestrzeni wystawienniczej 9-10 marca 2017 r.)
 • uczestnictwa w wieczornym bankiecie, który zwieńczy pierwszy dzień Kongresu.

Koszt dostępu do strefy Premium to 390 zł + 23% VAT.

Z opłaty dającej dostęp do strefy Premium są zwolnieni:

 • przedstawiciele Kadry menadżerskiej szpitali i placówek medycznych
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy
 • przedstawiciele administracji publicznej pełniący funkcje ministerialne i kierownicze
 • osoby dysponujące kodem rabatowym kolportowanym w ramach pakietów sponsorskich.

Dla przedstawicieli firm komercyjnych świadczących usługi dla branży medycznej:

Dla przedstawicieli Firm komercyjnych oraz osób niezakwalifikowanych przez Organizatora do bezpłatnego udziału – udział w części konferencyjnej Kongresu jest płatny i wynosi: 890 zł + 23% VAT

Płatny udział w Kongresie upoważnia do:

 • udziału w części konferencyjnej Kongresu,
 • dostępu do cateringu (serwowanego w specjalnie oznaczonym miejscu usytuowanym w pobliżu przestrzeni wystawienniczej),
 • uczestnictwa w wieczornym bankiecie, który zwieńczy pierwszy dzień Kongresu.

Z opłaty za uczestnictwo w Kongresie zwolnieni są Prelegenci oraz przedstawiciele Firm wspierających projekt komercyjnie (wg zakontraktowanej ilości wejściówek). 

W przypadku wszelkich kwestii spornych dotyczących warunków uczestnictwa w Kongresie ostateczny głos ma Organizator.

Ilość miejsc jest ograniczona.Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie