Prelegenci

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Szymon Dragan

Szymon Dragan

Stanowisko: Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan, urodził się 17 września 1955 roku w Warszawie. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Adres:
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, UMW.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 50-556 WROCŁAW, ul. Borowska 213, Polska, tel : +48 71 7343201, fax +48 71 7343209.
Numer wykonywania zawodu: 3475109.


1) Rozwój i dorobek naukowy:
a) W okresie studiów:
i) 1976-1981 przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
ii) 1979-1981, z wyboru, Prezes Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu,
iii) 1980 rok przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych Akademii Medycznych „Sympozjum Medicum”.
b) Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:
i) doktor nauk medycznych - 22 marca1992 roku na podstawie rozprawy „Badania nad wpływem konstrukcji trzpienia endoprotezy bezcementowej i rozkładu sił występujących w kości udowej pod wpływem obciążeń na zaburzenie pierwotnej stabilności (Badania kliniczne i doświadczalne)„.
ii) doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny- ortopedii i traumatologii narządu ruchu- nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu – 22 czerwca 2004 roku na podstawie rozprawy „Badania nad przebudową adaptacyjną tkanki kostnej w otoczeniu trzpienia endoprotezy bezcementowej”.
iii) tytuł profesora - 2013
c) Publikacje
Autor lub współautor 220 opracowań naukowych. Współautor dwóch patentów wynalazczych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym: panewki endoprotezy stawu biodrowego ( WYN 344876, typ MKP A61F2/30) i części udowej endoprotezy stawu biodrowego (WYN 347482, typ MKP A61F2/32)
Na zaproszenie 13 th Conference of the European Society of Biomechanics w 2002 roku jako „guest speaker” wygłosił referat wprowadzający w sesji dotyczącej biomechaniki tkanki kostnej.

d) Kierunki badań naukowych (dorobek naukowy):
i) etiologia rozwoju zmian zwyrodnieniowych i pourazowych narządu ruchu oraz optymalizacji metod leczenia artrozy dużych stawów, zwłaszcza biodrowego i kolanowego,
ii) badania z zakresu nauk podstawowych, prowadzone we współpracy z Zakładem Konstrukcji Inżynierskich i Biomechanicznych Politechniki Wrocławskiej, dotyczące biomechaniki i patomechaniki stawu biodrowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian stanu naprężeniowo-odkształceniowego w okołoprotezowej tkance kostnej w różnych stanach obciążeń,
iii) jedne z pierwszych w Polsce badania kliniczne i doświadczalne dotyczące formowania nowotworzącej się tkanki kostnej w procesie osteogenezy dystrakcyjnej oraz czynników wpływających na kształtowanie się regeneratu kostnego,
iv) badania nad nowotworami tkanki kostnej- ich etiologią i metodami leczenia operacyjnego umożliwiającymi zachowanie kończyny zajętej procesem nowotworowym, zwłaszcza rekonstrukcją operacyjną, z zastosowaniem metody transportu segmentu kostnego lub litych liofilizowanych przeszczepów kostnych, ubytków kostnych powstałych w wyniku resekcji guzów,
v) badania nad przyczynami niepowodzeń całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego, metodami ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem endoprotez bezcementowych. Najnowszym tematem badań klinicznych i doświadczalnych jest rola jakości i przebudowy adaptacyjnej okołoprotezowej tkanki kostnej w aspekcie ich wpływu na przebieg osseointegracji endoprotez bezcementowych stawu biodrowego i wynik całkowitej endoprotezoplastyki biodra. Stanowią one część rozprawy habilitacyjnej.
vi) szóstą grupę publikacji stanowią opracowania dotyczące obiektywizacji metod oceny patomechaniki i wyników leczenia chorób i zniekształceń kręgosłupa.
e) 8 stycznia 2004 roku na podstawie uchwały Prezydium Komitetu Mechaniki PAN powołany na członka Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014,2015 - nadal
f) członek zespołu badawczego w grancie KBN nr 5T07A 028 23 „Badania własności mechanicznych struktur tkankowych”.

2) Rozwój zawodowy.
a) Stopnie specjalizacyjne:
i) 1985- specjalizacja I stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
ii) 1989- specjalizacja II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu- egzamin zdany z wyróżnieniem
b) Kursy i szkolenia
i) 1990 szkolenie z zakresu chirurgii ortopedycznej, zwłaszcza leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego metodą całkowitej endoprotezoplastyki biodra i osteotomii międzykrętarzowych kości udowej w Klinice Ortopedycznej Uniwersytetu Saary (Homburg-Niemcy).
ii) 1993 roku staż z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Leeds (Wielka Brytania),1994 kurs z zakresu chirurgii kręgosłupa w Klinice Uniwersyteckiej Uniwersytetu w Ulm (Niemcy),
iii) 1994 kurs z zakresu osteosyntezy i endoprotezoplastyki biodra organizowanym przez AFOR-Foundation Association for Orthopaedics Research (Flims-Szwajcaria),
iv) 1995 szkolenie z zakresu endoprotezoplastyki biodra systemem Charnley’a odbył w 1995 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Joanninie (Grecja),
v) 1996 szkolenie z zakresu całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego i artroskopii barku w Klinice Ortopedycznej Szpitala Południowego w Sztokholmie (Szwecja).
vi) 2004 Davos Szwajcaria Kurs AO leczenia operacyjnego złamań.
vii) 2006 Orlando USA Current Concepts of Joint Replacement.
viii) 2008 San Francisco, USA, American Academy of Orthopaedic Surgeons,
ix) 2009 Davos, Szwajcaria, Kurs Advances AO-Trauma,
x) 2015 AO Trauma Course – pelvic & acetabulum
c) rozwój zawodowy:
i) 1984 – 1992 asystent,
ii) 1992 – 2003 adiunkt,
iii) 2004 – 2007 profesor nadzwyczajny UMW,
iv) 2007 Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, UMW

3) Działalność dydaktyczna
a) ćwiczenia i seminaria z ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, Wydziału Pielęgniarskiego, Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego,
b) zajęcia z biomechaniki i anatomii czynnościowej narządu ruchu dla kierunku dyplomowania Biomechanika Inżynierska Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,
c) w ramach kształcenia podyplomowego wykłady naukowo-szkoleniowe na kursach organizowanych przez CMKP z zakresu zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu,
d) wykład i autor rozdziału w języku polskim i angielskim w Materiałach Kursu Onkologii Klinicznej Erasmus 2000.
e) 1998-1999 członek komisji egzaminacyjnych CMKP przeprowadzających egzaminy na II stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii,
f) 2000-2005 członek komisji egzaminacyjnych przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
g) kierownik ukończonych specjalizacji II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu 10 lekarzy i obecnie kierownikiem specjalizacji 3 lekarzy,
h) kierownik studiów doktoranckich 7 asystentów w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
i) Promotor ukończonych i obronionych 7. prac doktorskich.

4) Działalność w organizacjach naukowych
a) członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biomechanicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,
b) członek i skarbnik Komitetu Organizacyjnego XXX Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego organizowanego we Wrocławiu w 1994 roku,
c) 1994-1998, przez dwie kadencje, skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,
d) 1997-98 sekretarz Zespołu Specjalisty Krajowego w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
e) 1998-2002 skarbnik i następnie sekretarzem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTOiTr,
f) 2002-2006, z wyboru, Przewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTOiTr.
g) 2004- 2008 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,
h) 2006- 2010, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTOiTr,
i) 2012-2014, członek Zarządu Głównego PTOiTr,
j) Ekspert pilotażowego projektu Foresight w polu Badawczym „Zdrowie i Zycie” Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
k) Wykładowca Polskiego AO na kursach - Basic Principles of Fracture Management & Advances of an Fracture Management, 1998- 2016

5) Nagrody i wyróżnienia:
a) W okresie studiów, na Konferencji Naukowej STN w Gdańsku w 1976 roku wyróżnienie za pracę dotyczącą spondylometrycznej oceny sprawności kręgosłupa.
b) 1993, 2002, 2010 trzykrotnie nagroda JM Rektora Akademii Medycznej za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej,
c) 1994 rok za pracę doktorską I Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w III edycji Konkursu Naukowego Fundacji im. Doktora Andrzeja Józefa Komora.
d) 1995 roku Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia naukowe, w szczególności za cykl prac na temat leczenia nierówności i zaburzeń osi kończyny metodą dystrakcyjnej osteogenezy wg. Ilizarowa.
e) 2005, Złoty Krzyż Zasługi.
f) 2008, nagroda Fundacji TVN w konkursie Mój Lekarz Anioł.
g) 2011 członek zespołu badawczego, który uzyskał Pierwszą Nagrodę Premiera za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w ramach planu badawczego realizowanego w 2010 roku pt. Nieinwazyjny system planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych, w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych zrealizowany przez polski zespół we współpracy z naukowcami Uniwersytetu w Ulm i Frankfurcie
h) 2014, Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego,
i) 2015, ” Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”,
j) 2016, Odznaka Honorowa “ Za zasługi dla ochrony zdrowia”

6) Współpraca interdyscyplinarna
a) badania nad biomechaniką stawu biodrowego współpracował z Zakładem Konstrukcji Inżynierskich i Biomechanicznych Politechniki Wrocławskiej.
b) badania nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie się regeneratu kostnego w procesie wydłużania kości we współpracy z Katedrą Chirurgii i Katedrą Anatomii i Histologii Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
c) czynne uczestnictwo w wielu konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki przedstawiając prace z zakresu biomechaniki i patomechaniki stawu biodrowego.

Bierze udział w sesjach:

 • Ortopedia geriatryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Ortopedia geriatryczna

  • Diagnostyka osteoporozy
  • Złamanie osteoporotyczne
  • Endoprotezoplastyka biodra, kolana i barku
  • Rehabilitacja
 • Najnowsze technologie w ortopedii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Najnowsze technologie w ortopedii

  • Rozwój implantologii z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
  • Techniki 3d w ortopedii – indywidualne endoprotezy „na miarę”
  • Leczenie biologiczne w ortopedii

POWRÓT

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie