Telemedycyna ma dużą przyszłość

Znowelizowane niedawno przepisy otwierają drogę do szerszego stosowania w Polsce rozwiązań telemedycznych. Z drugiej strony, nawet najwięksi entuzjaści, m.in. diagnozowania, konsultowania na odległość czy telerehabilitacji, zalecają rozwagę w kwalifikowaniu pacjentów do tego rodzaju opieki. O rozwiązaniach z zakresu telemedycyny dyskutowali uczestnicy kilku sesji podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Telemedycyna, wbrew różnym barierom - m.in. formalnym i finansowym - rozwija się w naszym kraju od wielu lat. Przykładów bardzo udanych programów w tym zakresie jest dużo, chociażby w samej kardiologii (między innymi: telekonsultacje pacjent - specjalista, telemonitoring chorych z urządzeniami wszczepialnymi czy telemetryczne diagnozowanie zaburzeń rytmu serca).

Teraz lekarze muszą wyznaczyć standardy
O wielu tego rodzaju rozwiązaniach rozmawiali uczestnicy kilku sesji podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 18-20 lutego 2016 r.). - Można w Polsce leczyć na odległość w zgodzie z prawem, co m.in. wynika z nowelizacji zapisów ustawy o działalności leczniczej - wyjaśniał mec. Michał Czarnuch z Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

Jak tłumaczy, do ustawy o działalności leczniczej dodany został zapis o możliwości udzielania świadczeń teleinformatycznych, czyli na odległość, wskazujący że jest to rodzaj świadczenia lekarskiego.

Zmieniono też zapis w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Do zapisu, iż lekarz orzeka o stanie zdrowia pacjenta po osobistym badaniu dodano także możliwość ustalania stanu zdrowia chorego za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

Prawnik zaznacza, że regulacja to jedna sprawa, natomiast telemedycyna to przede wszystkim narzędzie w rękach lekarza, czyli musi być stosowane zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

- Mamy więc już naprawdę dobre przepisy na poziomie ustawowym, a także wieloletnie, bardzo dobre doświadczenia w stosowaniu telemedycyny. Nadal jednak potrzebujemy samoregulacji. Teraz sami lekarze muszą teraz opisać szczegółowo zasady stosowania rozwiązań telemedycznych - podkreśla mec. Michał Czarnuch.

Prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wskazuje, że przede wszystkim należy sobie zadać pytanie - jaki jest cel telemedycyny? Czy chodzi o poprawę jakości życia, czy także poprawę rokowania?

 

Czytaj więcej:

http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/Telemedycyna-ma-duza-przyszlosc-ale-zle-zastosowana-szkodzi-pacjentowi,159626,7.html

 


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie