Nie zamykajmy się w swoich specjalnościach

Druga edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbędzie w dniach 9-11 marca 2017 r. w Katowicach. - Jednym z wielu tematów, które powinny znaleźć się w programie przyszłorocznego Kongresu, jest współpraca lekarzy różnych specjalności - mówili zgodnie eksperci podczas pierwszego spotkania Rady Naukowej HCC 2017.

Zdaniem Jacka Krajewskiego, prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie (zrzesza lekarzy rodzinnych), nową jakość przyszłorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych mogą stanowić zajęcia warsztatowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzone przez specjalistów - m.in. z zakresu ortopedii, okulistyki, onkologii czy chorób płuc.

Przepływ wiedzy między specjalistami a lekarzami POZ

- Marzec przyszłego roku to bardzo dobry dobry czas także na dyskusję o roli i miejscu lekarzy rodzinnych w opiece koordynowanej. Będziemy już wtedy znać kształt projektu Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), która ma wejść w życie 1 lipca 2017 r. - podkreślał 16 września prezes Porozumienia Zielonogórskiego, biorący udział w pracach Rady Naukowej HCC 2017.

Przypomniał, że Bank Światowy przygotował trzy modele opieki koordynowanej, określające m.in. zasady relacji między lekarzem POZ, specjalistą a szpitalem.

- Powinniśmy też przywołać doświadczenia innych krajów we wdrażaniu opieki koordynowanej nad pacjentem. W tym kontekście musimy rozmawiać o tym, jak ma wyglądać przepływ wiedzy między klinicystami a lekarzami podstawowej opieki. Czy np. lekarze rodzinni mają się kierować wyłącznie wytycznymi towarzystw naukowych w poszczególnych dyscyplinach, czy będą tworzone specjalne procedury dla POZ - wyliczał Jacek Krajewski.

Ośrodki mają współpracować, a nie konkurować

Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii w Warszawie zaznaczył, że trzeba się zastanowić, co zrobić, aby położyć kres rozdźwiękowi pomiędzy siecią ośrodków onkologicznych (centrami onkologii) a klinikami uniwersyteckimi.

- Od wielu lat odnoszą wrażenie, że są osoby, którym zależy, aby te placówki ze sobą konkurowały. Tymczasem dla osiągnięcia poprawy wyników leczenia nowotworów w Polsce potrzebna jest współpraca centrów onkologii z jednostkami uniwersyteckimi. Powinny się uzupełniać, a nie konkurować ze sobą - wyjaśniał dr Meder.

W jego opinii przyszłoroczny Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powinien być, między innymi, okazją do dyskusji podczas wspólnej debaty - dyrektorów ośrodków onkologicznych, lekarzy, przedstawicieli uczelni medycznych oraz pacjentów.

Podobnie jak inni uczestnicy piątkowego spotkania, dr Meder wskazywał na konieczność wzmocnienia w systemie ochrony zdrowia roli lekarzy POZ. - Lekarze rodzinni powinni być możliwie najlepiej przygotowani m.in. do wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych - dodał prezes Polskiej Unii Onkologii.

Wyzwania w okulistyce

O konieczności współpracy między lekarzami różnych specjalności mówiła także dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki w woj. śląskim.

Zwracała uwagę, że liczba około 3,5 mln Polaków cierpiących na cukrzycę jest wyzwaniem nie tylko dla diabetologów, ale także m.in. okulistów, ponieważ istnieje związek pomiędzy tą chorobą a retinopatią cukrzycową (uszkodzenie siatkówki oka).

- Retinopatia cukrzycowa nie jest łatwa w diagnozowaniu, gdyż do pewnego momentu choroba ta nie daje żadnych uciążliwych objawów. Warto więc zorganizować interdyscyplinarną sesję z udziałem okulistów i diabetologów - powiedziała dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka.

Także w jej opinii marcowy Kongres może stać się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między okulistami a lekarzami POZ, m.in. w zakresie rozpoznawania retinopatii cukrzycowej czy AMD (zwyrodnienie plamki żółtej).

Monitorowanie pacjenta 

- Jesteśmy otwarci na współpracę z podstawową opieką zdrowotną - deklarował także prof. nadzw. Bogdan Koczy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Zaznaczył, że zajęcia warsztatowe dla lekarzy POZ dotyczące ortopedii są ze wszech miar wskazane. - Tym bardziej, że - w związku ze starzejącym się społeczeństwem - poważnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej staje się konieczność podnoszenia jakość życia osób w podeszłym wieku, co mieści się także w obszarze geriatrii ortopedycznej - tłumaczył.

Wskazywał, że tendencje w demografii wymuszają inne - uwzględniające coraz większą liczbę starszych pacjentów - podejście do zmian zwyrodnieniowych w stawach, a także do osteoporozy.

- Bardzo potrzebna jest więc wymiana doświadczeń między ortopedami i specjalistami traumatologii narządu ruchu a geriatrami, rehabilitantami i innymi specjalistami zajmującymi się pacjentami w starszym wieku - wymieniał dyrektor piekarskiej „urazówki”.

- Powinniśmy także rozmawiać o stałym, interdyscyplinarnym monitorowaniu stanu pacjenta ortopedyczno-geriatrycznego - dodał Bogdan Koczy.

Opieka medyczna nie kończy się na leczeniu

Również prof. Jerzy Kozielski z Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Klinicznego Nr 1 SUM w Katowicach zwracał uwagę na konieczność właściwego prowadzenia pacjenta po zakończeniu leczenia, w tym na rehabilitację.

- Podczas przyszłorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych nie powinniśmy też pominąć zagadnień związanych chorobami rzadkimi oraz dostępu do ich leczenia w Polsce - wskazał prof. Kozielski.

Dodał: - W naszym kraju możliwości korzystania przez pacjentów - m.in. z rzadkimi chorobami płuc - z nowoczesnych terapii, są, niestety, znacznie ograniczone. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób zmienić ten stan rzeczy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że przyszłoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych stwarza okazję do wielu interdyscyplinarnych sesji z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny.

Pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbyła się w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie zgromadziło ponad 2 tys. osób - przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się ponad 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis - unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

W ocenie uczestników oraz obserwatorów Kongresu, jego pierwsza edycja stała się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP, wydawca m.in. miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie