II Kongres Wyzwań Zdrowotnych: trzy sesje dotyczące szpitali

Podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017), który odbędzie się w Katowicach w dniach 9-11 marca br., trzy sesje poświęcone zostaną różnym aspektom funkcjonowania szpitali.

W trakcie pierwszych dwóch dni Kongresu zaplanowano 50 sesji panelowych, debat i prezentacji z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości. Na obszerny program HCC 2017 składa się pięć ścieżek tematycznych: 
• Polityka zdrowotna 
• Finanse i zarządzanie 
• Terapie 
• Nowe technologie 
• Edukacja

Pierwsza z trzech kongresowych sesji w cyklu pt. „Zdrowy szpital” dotyczyć będzie m.in. stanu prac nad tzw. siecią szpitali, a także planowanym zamianom w zasadach finansowania lecznic.

Przypomnijmy, że resort zdrowia proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Zgodnie z zapowiedziami, ok. 85% środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne zostanie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

W PSZ będą mogły znaleźć się szpitale, które mają izbę przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne). Szpitale te muszą także mieć zawartą przez co najmniej 2 lata kalendarzowe oraz w momencie kwalifikacji umowę z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ.

Finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ.

***

Sesje traktujące o różnych aspektach funkcjonowania szpitali podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych:

• Zdrowy szpital cz. I – Leczenie szpitalne w systemie opieki zdrowotnej (10 marca, godz. 9.30-11.00) 
- Stan prac nad tzw. siecią szpitali; kryteria wejścia do sieci – dla kogo sieć, dla kogo postępowanie konkursowe? 
- Dyskusja o nowych zasadach finansowania szpitali z udziałem polityków, zarządzających szpitalami, ekspertów rynku medycznego, prawników

• Zdrowy szpital cz. II – Zarządzanie (10 marca, godz. 11.30-13.00) 
- Finanse polskich szpitali; zarządzanie zobowiązaniami lecznic 
- Zarządzanie kontraktem, budżetowanie, koszty, zarządzanie personelem 
- Inwestycje w szpitalach a wymogi MZ i NFZ

• Zdrowy szpital cz. III – Inwestycje (10 marca, godz. 13.45-15.15) 
- Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – dyskusja o znaczeniu tego narzędzia dla szpitalnych inwestycji 
- Nie liczymy tylko na unijne środki – źródła finansowania inwestycji w szpitalach 
- Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia 
- Zakupy grupowe – możliwości i ograniczenia 

Miejscem II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Jedną z imprez towarzyszących Kongresowi będzie Śląski Dzień Zdrowia. 11 marca br. mieszkańcy górnośląskiej aglomeracji będą mieli okazję do bezpośrednich rozmów z wybitnymi lekarzami różnych specjalności, wysłuchania ich wykładów, skorzystania z licznych badań i konsultacji.


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie