II Kongres Wyzwań Zdrowotnych: polska interna - sukcesy i wyzwania

Jedna z sesji II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-11 marca 2017 r.) dotyczyć będzie obecnej sytuacji i przyszłości polskiej interny.

Przypomnijmy, że w liście otwartym z 19 grudnia 2016 r. Towarzystwo Internistów Polskich zaapelowało do ministra zdrowia o podjęcie ze środowiskiem lekarskim rozmów na temat przywrócenia właściwego statusu tej dziedziny medycyny w polskim systemie ochrony zdrowia.

List otwarty Towarzystwa Internistów Polskich opisuje szereg powszechnie znanych w środowisku lekarskim zjawisk, które wskazują na to, iż w polskim systemie opieki zdrowotnej specjalizacja z chorób wewnętrznych utraciła właściwą pozycję i znaczenie.

Interniści zwracają m.in. uwagę na likwidację oddziałów chorób wewnętrznych w wielu szpitalach oraz stale zmniejszająca się liczbę łóżek internistycznych w istniejących oddziałach.

Niepokój co do przyszłości polskiej interny podzieliło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dostrzegając „pogarszającą się sytuację zawodową lekarzy wykonujących zawód w tej dziedzinie medycyny i wyrażając głęboką troskę o przyszły los pacjentów wymagających opieki lekarza chorób wewnętrznych”.

Sesja "Polska interna - sukcesy i wyzwania", w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się 9 marca br. w godz. 16.15-17.30. Program panelu: 

  • Pełne, internistyczne oraz interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta - dlaczego warto dążyć do takiego modelu?
  • Liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w Polsce - stan obecny, prognozy oraz potrzeby pacjentów
  • Brakuje nam bardziej geriatrów, czy internistów?
  • Możliwości poszerzania edukacji internistów o wiedzę z zakresu geriatrii

Druga edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017) odbędzie się od 9 do 11 marca. Podczas pierwszych dwóch dni zaplanowano 50 sesji panelowych, debat i prezentacji z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

Miejscem II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Rejestracja na Kongres: 

http://www.hccongress.pl/2017/pl/rejestracja,163.html

Na obszerny program HCC 2017 składa się pięć ścieżek tematycznych: 

  • polityka zdrowotna
  • finanse i zarządzanie
  • terapie
  • nowe technologie
  • edukacja

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych stwarza wyjątkową okazję do interdyscyplinarnych debat, między innymi z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, polityków, menedżerów zarządzających placówkami medycznymi, pacjentów, prawników, ekspertów rynku medycznego, dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia.


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie