Rejestracja

Poznaj nasze pakiety dla uczestników i wybierz odpowiedni dla siebie!  Wszelkie zapytania o pakiety dostępu prosimy kierować na adres: dostep@ptwp.pl 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w części konferencyjnej Kongresu w wersji Standardowej (bez dostępu do cateringu oraz udziału w bankiecie) jest bezpłatny dla:

 • Przedstawicieli administracji szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (kadry zarządzającej, dyrektorów placówek medycznych, ordynatorów, dyrektorów medycznych, dyrektorów ds. ekonomicznych i administracyjnych, kierowników działów)
 • Lekarzy
 • Personelu medycznego
 • Pracowników naukowych ośrodków akademickich związanych z ochroną zdrowia
 • Przedstawicieli administracji samorządowej
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Parlamentarzystów
 • Przedstawicieli instytucji, organizacji związanych z sektorem ochrony zdrowia

Z opłaty za uczestnictwo w Kongresie zwolnieni są Prelegenci oraz przedstawiciele Firm wspierających projekt komercyjnie (wg zakontraktowanej ilości wejściówek).

Istnieje możliwość zakupu strefy Premium w cenie 390 zł + 23% VAT.

Pakiet Premium obejmuje dodatkowo

 • dostęp do cateringu (serwowanego w specjalnie oznaczonym miejscu usytuowanym w pobliżu przestrzeni wystawienniczej 08-09 marca 2018 r.)
 • uczestnictwo w wieczornym bankiecie, który zwieńczy pierwszy dzień Kongresu
 • dostęp do komunikatora umawiania spotkań

Z opłaty dającej dostęp do strefy Premium są zwolnieni:

 • przedstawiciele Kadry menadżerskiej szpitali i placówek medycznych
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy
 • przedstawiciele administracji publicznej pełniący funkcje ministerialne i kierownicze
 • osoby dysponujące kodem rabatowym kolportowanym w ramach pakietów sponsorskich.

Z pełnej płaty za uczestnictwo w Kongresie zwolnieni są Prelegenci oraz przedstawiciele Firm wspierających projekt komercyjnie (wg zakontraktowanej ilości wejściówek). 

Dla przedstawicieli Firm komercyjnych oraz osób niezakwalifikowanych przez Organizatora do bezpłatnego udziału – udział w części konferencyjnej Kongresu jest płatny i wynosi: 890 zł + 23% VAT

Płatny udział w Kongresie upoważnia do:

 • udziału w części konferencyjnej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
 • dostępu do części wystawowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
 • dostępu do cateringu (serwowanego w specjalnie oznaczonym miejscu usytuowanym w pobliżu przestrzeni wystawienniczej w dniach 08-09 marca 2018),
 • uczestnictwa w wieczornym bankiecie, który zwieńczy pierwszy dzień Kongresu
 • dostępu do komunikatora umawiania spotkań

Porównaj pakiety

  Udział
Bezpłatny*
Udział Premium 390,00 PLN +VAT Udział
Płatny 890,00 PLN +VAT
Dostęp do części konferencyjnej HCC (08-09 marzec) TAK TAK TAK
Dostęp do części wystawowej HCC (08-10 marzec) TAK TAK TAK
Poczęstunek w dniach branżowych (08-09 marzec) NIE TAK TAK
Udział w Wieczornym Bankiecie (08 marzec) NIE TAK TAK
Dostęp do komunikatora umożliwiającego umawianie spotkań biznesowych NIE TAK TAK