Szefke: potrzebna koordynacja współpracy przemysłu medycznego i państwa

JJ/Rynek Zdrowia - 13-03-2018

- Nie mamy dzisiaj podmiotu, który koordynowałby współpracę państwa z sektorem nauki i przemysłem medycznym - mówi Wojciech Szefke, prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, mając na myśli m.in. technologie telemedyczne.

Szefke: potrzebna koordynacja współpracy przemysłu medycznego i państwa

- Cześć aktywności jest realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, oceny procedur medycznych z udziałem elementów telemedycznych dokonuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, minister zdrowia decyduje o tym, które technologie skieruje do wyceny w AOTMiT - wylicza Wojciech Szefke.

Jego zdaniem należałoby wskazać lidera, który będzie koordynował współpracę państwa z nauką i przemysłem medycznym. Prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed uważa, że taką rolę mógłby pełnić minister zdrowia.

Wypowiedź zarejestrowana podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC - Health Challenges Congress), Katowice, 8-10 marca 2018 r.


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie