Rewizja koszyka świadczeń może ułatwić pacjentom dostęp do nowych technologii

WOK/Rynek Zdrowia - 11-03-2018

- Jako przedstawiciele przemysłu doskonale rozumiemy konieczność racjonalnego wydawania publicznych środków, także na nowoczesne wyroby medyczne. Wspieramy taki kierunek - zaznacza Robert Rusak, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED*.

Rewizja koszyka świadczeń może ułatwić pacjentom dostęp do nowych technologii

Wyroby medyczne to obszerny zbiór. Należy mieć na uwadze, że oprócz dość nieskomplikowanych produktów tworzą go, między innymi, bardzo zaawansowane, innowacyjne technologie medyczne (nielekowe), jak chociażby urządzenia wszczepialne, czy rozwiązania z zakresu telemedycyny.

Mitem oraz znacznym uproszczeniem jest twierdzenie, że w Polsce nie mamy dostępu do najnowocześniejszych, stosowanych w praktyce klinicznej na całym świecie technologii dostarczanych przez przemysł. Wręcz przeciwnie, nie mamy pod tym względem powodów do kompleksów!

Oczywiście wciąż istnieją w systemie bariery, które w wielu przypadkach utrudniają polskim pacjentom dostęp do najnowocześniejszych wyrobów medycznych. Problemem jest to, że często możliwość korzystania z takich technologii wynika z determinacji i oddolnej inicjatywy pacjentów oraz środowiska lekarskiego.

To nie jest najlepszy kierunek. Dostępność innowacyjnych wyrobów medycznych powinna przede wszystkim być efektem działań decydentów i regulatorów systemu ochrony zdrowia, skierowanych zarówno w stronę pacjentów, jak i świadczeniodawców oraz przemysłu.

Dlatego z optymizmem patrzę na zapowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące, między innymi, planowanej rewizji zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych. Chodzi bowiem o to, aby działania placówek klinicznych i ośrodków naukowych koncentrowały się głównie na terapii oraz pracach badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami.

Równie ważna jest zapowiedź resortu zdrowia w kwestii utworzenia nowej instytucji, której jednym z zadań będzie określanie efektywności kosztowej nielekowych technologii medycznych (Agencja Badań Medycznych ma zajmować się oceną projektów badawczo-rozwojowych z obszaru technologii medycznych, aby móc otwierać następnie drogę do ich refundowania - przyp. red.).

Jako przedstawiciele przemysłu doskonale rozumiemy konieczność racjonalnego wydawania publicznych środków, także na nowoczesne wyroby medyczne. Wspieramy taki kierunek, a zarazem wskazujemy na metody pozwalające zapewnić kosztową efektywność stosowania poszczególnych wyrobów medycznych.

Równie ważne będzie ocenianie przez nową agencję efektywności klinicznej nowych technologii, tym bardziej, że pojawia się ich coraz więcej. Bardzo szybko trafiają też na rynek liczne modyfikacje już istniejących i stosowanych wyrobów medycznych.

Potrzebna jest więc instytucja, która na bieżąco będzie analizować nowe rozwiązania, przede wszystkim pod kątem korzyści dla pacjenta. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że efektywność kliniczna ma także bardzo ważny efekt społeczny. Na przykład dzięki innowacyjnym urządzeniom wszczepialnym pacjenci wracają często niemal do pełnej aktywności, także zawodowej. To z kolei oznacza korzyść dla całej gospodarki.

* Wypowiedź zanotowana podczas sesji „Czas na innowacyjne wyroby medyczne” podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 8-10 marca 2018 r.).


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie