Publiczne finansowanie terapii musi być poprzedzone analizą potrzeb pacjentów

LJ, WOK/Rynek Zdrowia - 14-03-2018

Czy można określić kryteria dotyczące finansowania różnych obszarów ochrony zdrowia ze zwiększonej puli środków, jaką na ten sektor przeznaczy rząd? Na to pytanie odpowiada Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

Publiczne finansowanie terapii musi być poprzedzone analizą potrzeb pacjentów

- Punktem wyjścia w kwestii finansowania opieki zdrowotnej zawsze powinny być potrzeby pacjentów. Niezbędne jest dokładne przeanalizowanie, w jakich obszarach terapeutycznych należy poprawić dostęp chorych do nowoczesnych, skutecznych terapii - podkreśla Wiktor Janicki.

- Kolejnym elementem jest wykorzystane, dość rozbudowanego w naszym kraju, systemu oceny technologii medycznych, który może dać wiele wskazówek dotyczących efektywności terapii - dodał dyrektor generalny Roche Polska. Zwrócił zarazem uwagę, że finalna decyzja o zakresie finansowaniem świadczeń ze środków publicznych pozostaje w gestii ministra zdrowia.

- Oczywiście takie decyzje są poprzedzone, między innymi, negocjacjami cenowymi prowadzonymi z przemysłem farmaceutycznym. Wierzymy, że Ministerstwo Zdrowia będzie otwarte na nowoczesne podejście do finansowania rzeczywistych efektów terapii - podsumowuje Wiktor Janicki.

Wypowiedź zarejestrowana podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC - Health Challenges Congress, Katowice, 8-10 marca 2018 r.).


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie