Projekt ustawy o jawności życia publicznego - jakie obowiązki dyrektorów?

DK/Rynek Zdrowia - 16-03-2018

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego prawdopodobnie wejdzie w życie w połowie 2018 roku. Warto zapoznać się z projektem, gdyż przewiduje odpowiedzialność osobistą dyrektorów za wdrożenie ustawy - mówi Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego - jakie obowiązki dyrektorów?

Jak zaznacza Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, Praktyka Life Sciences w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, w myśl projektu ustawy o jawności życia publicznego dyrektorzy szpitali będą musieli wdrożyć efektywne systemy antykorupcyjne.

- Będzie to obowiązek obarczony sankcją, karą grzywny za niewdrożenie lub nieskuteczne wdrożenie, czyli odpowiedzialność osobista - podkreśla prawnik.

Ustawa - jeśli wejdzie w takiej formie jak przewiduje projekt - zobowiąże dyrektorów szpitali m.in. do  prowadzenia i publikowania rejestr umów, w tym umów cywilno-prawnych zawartych z lekarzami.

Zdaniem Anny Partyki-Opieli ustawa nałoży na dyrektorów szpitali dużo nowych obowiązków i stworzy problemy praktyczne, dlatego warto wcześniej zapoznać się z projektowanymi regulacjami.

Wypowiedź zarejestrowana podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC - Health Challenges Congress, Katowice, 8-10 marca 2018 r.).

 


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie